Mask

Läkare: Munskydd fungerar inte!

Lockdowns

Lockdown minskar inte smittspridningen.
Lockdown minskar inte dödligheten
Fördelarna med lockdown är enormt överdrivna

Evidens saknas för nyttan av skolstängning och barns överdödlighet i samband med covid

Att stänga skolor är inte evidensbaserat och skadar barnen

Jämförelse mellan dödlighet i influensa och covid för barn

Statistik för avlidna i covid i USA fördelat på kön och ålder.
Sjukdomsbördan för influensan i USA 2018/2019

Underdödlighet

SCB:s statistik för totala dödligheten och förekomst av över- och underdödlighet

2,5 miljoner döda av restriktioner

Vetenskapens värld (SVT): Miljontals har dött av restriktionerna