Ute Krüger

Ute Krüger är en tysk läkare som är disputerad inom patologi. Hon bedrev sina forskningsstudier vid
Humboldt Universitetet i Berlin där hon analyserade 7500 obduktionsprotokoll för sin avhandling. Hon
har en gedigen erfarenhet med över 25 år inom klinisk patologi. De senaste 18 åren har Ute haft ett
specifikt intresse för bröstcancer och under åtta års tid bedrev hon sin forskningsverksamhet vid Lunds
universitet. Hon har också under fem års tid suttit med i styrelsen för Svensk Förening För Patologi (SvFP)
samt varit medicinsk chef för institutionen för klinisk patologi i Växjö under fyra år. För närvarande
arbetar hon som överläkare på avdelningen för klinisk patologi vid länssjukhuset i Kalmar.

Presentation:

Sabotage? – En patolog berättar

Under de senaste 1 1/2 åren har Ute observerad en förändring när det gäller de bröstcancertumörer hon
studerat i sina rutinmässiga patologiska analyser. Tumörbiologin skiljer sig åt från tidigare, tumörerna
verkar växa snabbare och mer aggressivt, de är generellt större vid diagnosen och förekommer mer
frekvent än vad som varit normalt hos yngre patienter. Dessutom verkar det finnas ett ökat antal fall med
multifokala tumörer dvs att patienten har flera tumörer i ett och samma bröst. Detta plötsliga skifte med
ökad förekomst av s.k. turbocancer sammanfaller också i tiden med att vaccinationen mot Covid-19
startat. Storskaliga studier behöver genomföras för att motbevisa eller bevisa denna hypotes. Om
turbocancer är en effekt som kan direkt eller indirekt kopplas till den så kallade vaccinationen mot
Covid19 så är det allvarligt.

Tills denna hypotes helt kan avfärdas vetenskapligt bör all Covid19- vaccinering stoppas!

Presentation:

The Pre-vaccine mechanism and its implications

.. more information coming soon.