Meryl Nass

Meryl Nass

Meryl Nass är specialistläkare inom internmedicin och expert på mjältbrand. Hon är den första personen i världen som har undersökt en mjältbrandsepidemi och bevisat att den berodde på biologisk krigföring. I juni 2020 redogjorde hon för den världsomspännande konspirationen för att förhindra användningen av hydroxiklorokin för behandling av covid-19. Meryl har vittnat vid sex utfrågningar i den amerikanska kongressen om biologiskt försvar, Gulfkrigssyndromet och vaccinsäkerhet. Hon har varit rådgivare åt Världsbanken, U.S. Government Accountability Office, det kubanska hälsoministeriet och U.S. Director of National Intelligence när det gäller förebyggande, utredning och begränsning av biologisk krigföring och pandemier. Hon arbetar för Children’s Health Defense.

Tre kontrollmetoder: Medicin, censur/propaganda och WHO

Ansträngningar görs under täckmantel av covid-19, liksom framtida pandemier, för att centralisera kontrollen över mänskligheten runt om i världen. Jag kommer att diskutera tre viktiga strategier genom vilka detta sker och ge förslag på hur vi kan slå tillbaka.

1. Kontroll av det medicinska etablissemanget och läkarkåren.

2. Censur och propaganda.

3. WHO:s ansträngningar att ändra det internationella hälsoreglementet, ta fram ett bindande pandemifördrag och införa konceptet ”One Health” som ett sätt att tillskansa sig kontrollen över hela planeten.