Ludmilla Morozova-Roche

Professor

 

 

 

Ludmilla Morozova-Roche is a Professor and has authored/co-authored 150 peer-reviewed scientific publications in the field of Medical Biophysics. She has been an editor for several scientific journals and a speaker and organizer of numerous international scientific conferences. For more than 30 years, Ludmilla’s research has focused on the mechanisms of protein folding, misfolding and amyloid formation and their relevance to neurodegenerative diseases including Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. In 2001, Ludmilla moved to Sweden from the University of Oxford, U.K., where she had worked for 8 years as a Research Fellow supported by the Oxford Center for Molecular Sciences and the Wellcome Trust. Prior to this she also worked in the Max-Planck Institute of Biochemistry, Martinsried, Germany; the Interdisciplinary Research Center, Leuven University, Belgium and the Kharkiv Physico-Technical Institute, Kharkiv, Ukraine. She graduated with distinction in Biophysics at the Kharkiv University, Kharkiv, Ukraine in 1979. Ludmilla has been a member of Läkaruppropet since 2021.

 

 

 

Ludmilla Morozova-Roche är professor och har varit författare eller medförfattare till 150 faktagranskade (peer-reviewed) vetenskapliga publikationer inom området medicinsk biofysik. Hon har varit redaktör för flera vetenskapliga tidskrifter samt talare och arrangör vid ett flertal internationella vetenskapliga konferenser. Under mer än 30 år har Ludmillas forskning varit inriktad på mekanismerna för proteinveckning, felveckning och amyloidbildning och deras betydelse för neurodegenerativa sjukdomar, däribland Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. År 2001 flyttade Ludmilla till Sverige från universitetet i Oxford, Storbritannien, där hon hade arbetat i åtta år som forskare med stöd från Oxford Center for Molecular Sciences och Wellcome Trust. Dessförinnan hade hon även arbetat vid Max-Planck Institute of Biochemistry, Martinsried, Tyskland; Interdisciplinary Research Center, Leuven University, Belgien och Kharkiv Physico-Technical Institute, Kharkiv, Ukraina. Hon tog examen i biofysik vid Kharkivuniversitetet i Kharkiv, Ukraina 1979 med utmärkelse. Ludmilla är medlem i Läkaruppropet sedan 2021..