Jessica Rose

Immunologist and statistician
Jessica Rose

Jessica Rose PhD är en kanadensisk forskare med examen i tillämpad matematik, immunologi, beräkningsbiologi, molekylärbiologi och biokemi. Sedan covid-19-eran har Jessica utnyttjat sina forskningsfärdigheter för att administrera vetenskaplig information i form av litteraturöversikter, vetenskapliga publikationer och pågående deskriptiva analyser av farmakovigilansdata, t.ex. VAERS, i ett försök att göra dessa data tillgängliga för allmänheten för att främja öppenhet och möjliggöra ett verkligt informerat samtycke i den medicinska beslutsprocessen.

Presenatation

mRNA-teknik: Lärdomar och konsekvenser

De injicerbara produkterna från Moderna och Pfizer mot covid-19-infektionen använder två nya tekniker för införande av främmande genetiskt material (modifierat mRNA) som kodningsmall för sars-cov-2:s spikprotein. Avsikten med denna metodik är att utnyttja värdcellens proteinproduktionsmaskineri för att syntetisera spikproteiner från de modifierade mRNA-mallarna. På grund av närvaron av främmande spikproteiner skulle ett riktat immunsvar mot dessa proteiner uppstå, vilket syftar till att ge skyddande immunitet mot sars-cov-2 och på så sätt förhindra att allvarlig covid-19 utvecklas. Båda dessa nya tekniker, det modifierade mRNA:et och bärarna av lipidnanopartiklar, är nya i samband med demografiskt omfattande distribution och administrering och i samband med viruspandemier. Dessa produkter har inte säkerhetstestats under tillräckligt lång tid – de har drivits fram till EUA-användning utifrån en påskyndad tidtabell – för att man ska kunna anse dem säkra för global administrering. När vi nu tvingas gå in i vårt tredje år av covid-19-pandemin har effektivitetsprofilen för dessa injicerbara produkter visat sig vara bedrövlig, och majoriteten av covidfall kan nu tillskrivas personer som injicerats flera gånger. Eftersom covid-19-infektion är en av de mest rapporterade biverkningarna i Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) verkar det som om känsligheten för sars-cov-2 och den efterföljande utvecklingen av covid-19 ökar med sprutfrekvensen. Det har fattats fruktansvärda folkhälsobeslut när det gäller covid-19 – till och med genom att man helt och hållet har förbigått säkerhetsövervakningen – och det uppskattas att miljontals människor lider som ett resultat av detta. De senaste rapporterna om plötsliga dödsfall och ökad dödlighet av alla orsaker undersöks inte, och covid-19-injektionerna diskuteras inte som en orsak till dessa dödsfall eller de tusentals andra rapporter om biverkningar som görs runt om i världen i samband med covid-19-injektionsprodukterna. Vägen framåt från denna pågående tragedi är öppenhet genom erkännande, åtal och stöd till dem som behöver det.