Geert Vanden Bossche

Immunologist and vaccine researcher
Geert Vanden Bossche

Presentation:

.. more information coming soon.


Geert Vanden Bossche är veterinär (VMD) och PhD i virologi. Han tog sin veterinärexamen från
universitetet i Gent i Belgien, och sin doktorsexamen i virologi från universitetet i Hohenheim i
Tyskland. Han har också innehaft flera positioner vid olika Universitetfakulteter både i Belgien
och Tyskland. Efter sin karriär inom akademin har Gert arbetat i flera stora vaccinföretag (GSK
Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) där han haft flera olika arbetsroller och
ansvarsområden både inom forskning och utveckling såväl som inom följande senare faser.
Geert fick därefter en tjänst som Senior Program Officer hos Bill & Melinda Gates Foundations
Global Health Discovery-team i Seattle (USA) följt av en position som Senior Ebola Program
Manager för Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) i Genève. Han har varit chef
för det tyska Vaccinutvecklingscentret vid Centrum för infektionsforskning i Köln men arbetar nu
främst som konsult inom biotech- och vaccinutveckling samtidigt som han bedriver sin egen
forskning och utveckling av Natural Killer-cellbaserade vacciner. Som kreativ tänkare, innovatör,
entreprenör och visionär har Geert bjudits in att tala vid flera internationella kongresser tidigare.
Han drivs av en obeveklig passion för att omsätta vetenskapligt banbrytande forskning till
konkurrenskraftiga lösningar för att öka folkhälsan globalt. Dr Vanden Bossche har blivit känd
för en större allmänhet på senare tid genom att varna mänskligheten för de hälsorisker det
innebär att genomföra ett massvaccinationsprogram under en pågående pandemi (mars 2021).

Presentation:

Omicron, inte en välsignelse utan snarare ett gissel

Massvaccinationsprogrammet för Covid-19 har lett till ett antal på varandra följande vågor av
SARS-CoV-2 (SC-2) infektioner vilket är en konsekvens av att virusvarianter sprids som har
förvärvat mutationer vilka leder till att virus tar sig förbi antikroppsförsvaret och kan infektera
celler. Dessa nya virusvarianter är både mer smittsamma än ursprungsviruset och mer
resistenta mot variantspecifika neutraliserande antikroppar genererade av vaccineringen. Det
senare har lett till en kraftig förökning av Omicron och en mängd Omicron-härledda varianter
som cirkulerar samtidigt och orsakar en ovanligt hög frekvens av vaccingenombrottsinfektioner.
Genombrottsinfektioner efter vaccination men också mRNA-vaccinbaserade boosters innebär
en högre antikroppsproduktion hos vaccinerade och därmed en större fördel för de muterade
virus som undkommer antikroppsförsvaret. Det i sin tur ökar infektionsmottagligheten i stora
populationer globalt för de mycket smittsamma Omicron-ättlingar. Geert kommer berätta om hur
framväxten av dessa nya, mycket smittsamma varianter förnärvarande drabbar befolkningar
med hög vaccinationsgrad och ökar smittsamheten av viruset. När det vaccinmedierade
immunskyddet upphör helt så kan också viruset lättare ta sig in i värdceller med s.k.
Antikroppsberoende infektionsförstärkning (ADE) som innebär att när suboptimala antikroppar
binder till ett virus så förbättrar det deras infektionsförmåga vilket kan ge en allvarligare sjukdom
hos vaccinerade.