Aseem Malhotra

Cardiologist
Aseem Malhotra

Aseem Malhotra is Consultant Cardiologist, President of The Public Health Collaboration and expert in the prevention, diagnosis, and management of heart disease. Aseem has helped establish and coordinate numerous initiatives to improve public health, including Action on Sugar; a U.K. campaign highlighting the harms caused by excess sugar consumption, and Choosing Wisely, a campaign by the Academy of Medical Royal Colleges to highlight the risks of overuse of medical treatments. This has led to critical acclaim and his work has achieved multiple awards for raising awareness about diet-related illness. A pioneer of the Lifestyle Medicine Movement, he has featured in articles in leading newspapers such as the New York Times. In 2016 he featured in the Sunday Times Debrett’s list as one of the most influential people of science and medicine, and in 2018 Onalytica ranked him as the top doctor globally for influence on obesity thinking.

Aseem has contributed to the medical literature with scores of articles in leading medical journals. With an Altmetric score of >10,000, he is cited as a clinician whose publications have provided the highest level of worldwide measure and reach since 2013. He is frequently sought for expert comment by the media including The Guardian, Observer, BBC online, Huffington Post, The Daily Mirror, Daily Mail, The Daily Telegraph and Washington Post.  He has made a significant contribution to public understanding of health. His first book, The Pioppi Diet (co-authored with Donal O’ Neill), become an international best seller. His second book, the 21-day immunity plan, is a Sunday Times best seller. A recently published third book, A Statin Free Life, is already a best seller. During the first year of the COVID-19 pandemic, he was approached by Matt Hancock, Secretary of State for Health, to advise on the link between COVID-19 and obesity and reduce population infection risk. Award winning American Science Journalist Gary Taubes described Aseem as someone who has “probably done more in the UK to inject sanity into nutrition science and the pharmaceutical industry debate than any human being alive”.

Presentation

Tackling the health misinformation mess through REAL evidence based medicine 

Authorities and sections of the medical profession have supported unethical, coercive, and misinformed policies such as vaccine mandates and vaccine passports, undermining the principles of ethical evidence-based medical practice and informed consent. These regrettable actions are a symptom of the ‘medical information mess’: The tip of a mortality iceberg where prescribed medications are estimated to be the third most common cause of death globally after heart disease and cancer. Aseem’s presentation aims to identify the root causes of public health failure by reviewing both the current and historical factors that underpin the pandemic of medical misinformation. One such root cause is the regulatory capture of the very guardians supposed to protect the public. Failure of public health messaging has also resulted in a wanton waste of resources and missed opportunity to help individuals lead healthier lives by following relatively simple, low cost, lifestyle changes.

A strong scientific, ethical, and moral case can be made that COVID-19 vaccine administration must stop until all raw data has been subjected to fully independent scrutiny. Looking to the future, the medical and public health professions must recognise the failings that have occurred and eschew the tainted dollar of the medical-industrial complex. It will take a lot of time and effort to rebuild trust in our institutions, but the health – of both humanity and the medical profession – depends upon it.

Aseem Malhotra rådgivande kardiolog, ordförande för The Public Health Collaboration och expert på förebyggande behandling samt diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar. Aseem har hjälpt till att skapa och samordna många initiativ för att förbättra folkhälsan, bland annat Action on Sugar, en brittisk kampanj som lyfter fram de skador som orsakas av överdriven sockerkonsumtion, och Choosing Wisely, en kampanj från Academy of Medical Royal Colleges för att belysa riskerna med överanvändning av medicinska behandlingar. Detta har rönt stor uppmärksamhet och hans arbete har fått flera utmärkelser för att öka medvetenheten om kostrelaterade sjukdomar. Han är en pionjär inom Lifestyle Medicine Movement och har figurerat i artiklar i ledande tidningar som New York Times. År 2016 fanns han med på Sunday Times Debrett’s lista som en av de mest inflytelserika personerna inom vetenskap och medicin, och 2018 rankade Onalytica honom som den främsta läkaren globalt sett när det gäller inflytande på tänkandet om övervikt.

Aseem har bidragit till den medicinska litteraturen med mängder av artiklar i ledande medicinska tidskrifter. Med en Altmetric-poäng på >10 000 citeras han som en kliniker vars publikationer har gett den högsta nivån av världsomspännande mått och räckvidd sedan 2013. Han är ofta efterfrågad för expertkommentarer av media som The Guardian, Observer, BBC online, Huffington Post, The Daily Mirror, Daily Mail, The Daily Telegraph och Washington Post. Han har bidragit på ett påtagligt sätt till allmänhetens förståelse av hälsa. Hans första bok, The Pioppi Diet (tillsammans med Donal O’Neill), blev en internationell bästsäljare. Hans andra bok, The 21-day immunity plan, är en Sunday Times-bästsäljare. En nyligen publicerad tredje bok, A Statin Free Life, är redan en bästsäljare. Under det första året av covid-19-pandemin kontaktades han av Matt Hancock, minister för hälsa, för att ge råd om kopplingen mellan covid-19 och fetma och minska smittorisken för befolkningen. Den prisbelönta amerikanska vetenskapsjournalisten Gary Taubes beskrev Aseem som en person som ”förmodligen har gjort mer i Storbritannien för att injicera förnuft i näringsvetenskapen och läkemedelsindustrins debatt än någon annan levande människa”.

Presentation

Aseem Malhotra rådgivande kardiolog, ordförande för The Public Health Collaboration och expert på förebyggande behandling samt diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar. Aseem har hjälpt till att skapa och samordna många initiativ för att förbättra folkhälsan, bland annat Action on Sugar, en brittisk kampanj som lyfter fram de skador som orsakas av överdriven sockerkonsumtion, och Choosing Wisely, en kampanj från Academy of Medical Royal Colleges för att belysa riskerna med överanvändning av medicinska behandlingar. Detta har rönt stor uppmärksamhet och hans arbete har fått flera utmärkelser för att öka medvetenheten om kostrelaterade sjukdomar. Han är en pionjär inom Lifestyle Medicine Movement och har figurerat i artiklar i ledande tidningar som New York Times. År 2016 fanns han med på Sunday Times Debrett’s lista som en av de mest inflytelserika personerna inom vetenskap och medicin, och 2018 rankade Onalytica honom som den främsta läkaren globalt sett när det gäller inflytande på tänkandet om övervikt.

Aseem har bidragit till den medicinska litteraturen med mängder av artiklar i ledande medicinska tidskrifter. Med en Altmetric-poäng på >10 000 citeras han som en kliniker vars publikationer har gett den högsta nivån av världsomspännande mått och räckvidd sedan 2013. Han är ofta efterfrågad för expertkommentarer av media som The Guardian, Observer, BBC online, Huffington Post, The Daily Mirror, Daily Mail, The Daily Telegraph och Washington Post. Han har bidragit på ett påtagligt sätt till allmänhetens förståelse av hälsa. Hans första bok, The Pioppi Diet (tillsammans med Donal O’Neill), blev en internationell bästsäljare. Hans andra bok, The 21-day immunity plan, är en Sunday Times-bästsäljare. En nyligen publicerad tredje bok, A Statin Free Life, är redan en bästsäljare. Under det första året av covid-19-pandemin kontaktades han av Matt Hancock, minister för hälsa, för att ge råd om kopplingen mellan covid-19 och fetma och minska smittorisken för befolkningen. Den prisbelönta amerikanska vetenskapsjournalisten Gary Taubes beskrev Aseem som en person som ”förmodligen har gjort mer i Storbritannien för att injicera förnuft i näringsvetenskapen och läkemedelsindustrins debatt än någon annan levande människa”.