Alexandra Henrion-Caude

Geneticist
Alexandra Henrion-Caude

är en genetiker vars forskning i 30 år har fokuserat på hur miljön vid barnsjukdomar påverkar våra gener, inklusive vårt RNA. Efter att ha disputerat i Paris genomförde hon sin postdoktorala utbildning vid Harvard Medical School och blev 1998 anställd vid det franska nationella institutet för hälsa (Inserm), där hon utsågs till forskningsdirektör fram till 2019. Hon är internationellt erkänd med 150 publikationer, patent och återkommande inbjudningar världen över och tilldelades 2013 det multinationella programmet inom den amerikanska Eisenhower Fellowship-organisationen. I hopp om att bygga broar mellan etnomedicin och avancerad vetenskap flyttade hon till Afrika och grundade SimplissimA Research Institute på Mauritius, med målet att identifiera enkla, hållbara, billiga och etiska hälsolösningar.

Alexandra är mamma till fem barn och anser att de nuvarande tekniska och ekologiska omvälvningarna, inklusive covid-19-krisen, är en inbjudan till att definiera vårt etiska ansvar för morgondagen. År 2011 finansierade hon ”Science-En-Conscience”, som samlade flera hundra läkare och forskare i Frankrike kring försvaret av det mänskliga embryot. Hon deltog i lanseringen av det franska manifestet ”Soigner (l’)Humain”, med en särskild inriktning på att integrera hälsoproblem som rör migranter. Hon är medlem i olika nationella och internationella styrelser och vetenskapliga/etiska råd.

I mars 2020 uttalade hon sig offentligt mot den hälsopolitik som infördes för att hantera krisen i samband med covid-19-pandemin och blev en av de mest produktiva aktivisterna bland europeiska akademiska ledare inom biomedicinsk forskning. Alexandra har spelat en nyckelroll i lanseringen av den senaste medicinska krisdeklarationen om vaccinskador.

Presentation

Rör inte mitt DNA och RNA!

Före covid hade ingen mRNA-baserad medicinsk produkt någonsin godkänts. Faktum är att kliniska prövningar inte ens hade nått längre än fas 2. Nyligen varnade några ”experter” redan för framtida pandemier. I oktober 2022 hade över 12,7 miljarder vaccindoser administrerats mot covid-19 i hela världen. Sedan december 2020 har vi samlat på oss 11 miljoner rapporter om sekundära effekter efter vaccinering, många av dem kopplade till mRNA-produkter. Detta medför att det finns ett brådskande behov av att omdefiniera våra prioriteringar för folkhälsan och för lämpliga behandlingar. Genomanalys tillsammans med vår kunskap om RNA ger en stor mängd observationer som är värda att uppmärksammas av allmänheten. När vi delar med oss av dessa observationer kommer tre huvudfrågor att tas upp. För det första, vilka lärdomar har jag dragit? För det andra: Vilka orsaker kan ligga bakom skador efter vaccination? Slutligen, varför kräver de larmrapporter vi har samlat in ett omedelbart stopp för leveranser av mRNA-baserade produkter?