Pierre Kory

Pierre Kory

Pierre Kory är specialistläkare i lung- och intensivvårdsmedicin och tidigare docent och chef för intensivvårdsavdelningen vid University of Wisconsin. Före...

Jessica Rose

Jessica Rose

Jessica Rose PhD är en kanadensisk forskare med examen i tillämpad matematik, immunologi, beräkningsbiologi, molekylärbiologi och biokemi. Sedan covid-19-eran har...

  • 1
  • 2