Nyhetsarkiv 2021

En av initiativtagarna till Läkaruppropet, Nils Littorin, diskuterar med professor Agnes Wold coronastrategin, vaccinerna och vaccinationsbevis.

Danska Smittskyddsinstitutets chef Tyra Grove Krause tror att omikron kan avsluta pandemin och får medhåll av Bio-Medico Legala Nätverkets immunolog och virolog Ann-Cathrin Engwall, som anser att vi ska tillämpa vanliga smittskyddsåtgärder men släppa alla restriktioner, inte vaccinera mer och satsa på att skydda riskgrupperna.

https://epochtimes.se/Experter-Omikron-kan-hjalpa-oss-ut-ur-pandemin-inom-kort

Filmen från Canadian Covid Care Alliance
nu med svensk speakerröst

En sammanslutning av 500 oberoende kanadensiska läkare, forskare och sjukvårdspersonal har gjort en mycket informativ och pedagogisk film om effekten av Pfizers covidvaccin efter sex månader. Den baseras på Pfizers egna data, som delvis offentliggjorts. CCCA:s slutsats är att vaccinet aldrig borde ha lanserats, det var fler döda i vaccingruppen än i kontrollgruppen.

Se filmen här

Film
https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good-2/
PDF
https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good/

En av Läkaruppropets grundare har skrivit en ny artikel om varför vaccinpass absolut inte ska användas.
https://www.gp.se/debatt/vaccinpass-%C3%A4r-om%C3%A4nskliga-och-ovetenskapliga-1.63018628

BMLN:s medlem Johan Eddebo, religionsfilosofier, har skrivit en engelsk text som är en mycket viktig nyårsreflektion. Eddebo menar att det rådande narrativet håller på att falla och att det kommer en helt ny tid där vi har möjlighet att bygga upp ett annat och betydligt mer demokratiskt och humant samhälle.
Men för att detta ska ske får vi inte slå oss till ro, vi måste alla idogt kämpa för detta nya samhälle

Man blir som bekant inte profet i sitt eget land. Bio-Medico Legala Nätverkets jurist Axel Berglund har i Finlands största svenskspråkiga dagstidning Huvudstabladet intervjuats angående nätverkets skarpa kritik mot vaccivationsbevis.
Artikeln kan läsas som pdf nedan.

Originalartikel: Tre erfarna och forskningsmeriterade specialistläkare i Bio-Medico Legala Nätverket svarar på IVA-läkaren Magnus Snäckestrands kritik mot Amanda Lahti.

Observera att vi har gjort ett förtydligande i denna artikel.

Många har reagerat på en formulering i vår text, därför har ett förtydligande lagts till  i slutet av artikeln.

SVAR TILL DR. SNÄCKESTRAND

ST-läkaren Amanda Lahti, medlem i BMLN, har i GP publicerat en artikel med kritik mot vsccinationsbevis.
https://www.gp.se/debatt/utvidga-vaccinpass-till-hälsopass-1.61463416

IVA-läkaren Magnus Snäckestrand har skrivit en replik.
https://www.gp.se/debatt/läkare-måste-veta-bättre-än-antivaxxare-1.61736205

Johan Eddebo, religionsfilosof, och ytterligare personer 17 från Bio-Medico Legala Nätverket – läkare, forskare och jurister – publicerade i Aftonbladet den 20 december en artikel mot vaccinationsbevis.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7d4Pd8/vaccinpassen-for-oss-mot-kontrollsamhallet

YouTubern Cecilia Berg har intervjuat BMLN:s Hans Zingmark, specialist inom lungmedicin och internmedicin.

Zoia Zachariasdotter har intervjuat den sydafrikanske läkaren Chankara Shetty, som berättar om hur han använt en ganska enkel behandling för 8000 patienter med covid-19, samtliga blev helt friska, ingen behövde sjukhusvård.

Utförlig presentation av Bio-Medico Legala Nätverket samt listor över alla som signerat som medicinsk personal och alla som signerat överhuvudtaget

Den 12 mars lanserade de tre läkarna Sven Román, Nils Littorin och Sebastian Rushworth Läkaruppropet, vars budskap är att öka det fokuserade skyddet av riskgrupper, minska restriktionerna samt motverka införandet av vaccinationspass.

I april bildades ett nätverk av läkare och forskare som har signerat Läkaruppropet, och den 3 maj publicerade detta nätverk sin första debattartikel om grundläggande immunitet och att det räckte att vaccinera de över 65 år och riskgrupper.

Nätverket fortsatte att växa, och i september kontaktades det av några jurister, som ville samarbeta om ett svar till socialdepartementet angående ett förslag om vaccinationsbevis. Då bildades Bio-Medico Legala Nätverket, BMLV.

Nätverket har fortsatt att växa, och idag ingår 88 personer. BMLV består av 51 läkare eller läkarstudenter, 20 jurister eller juridikstuderande, 7 forskare inom medicin eller närliggande områden, 4 kliniker utöver läkare samt 6 ytterligare akademiker. 

Här följer en mer detaljerad redovisning av kompetenserna inom BMLV:

 • 51 läkare eller läkarstudenter
  • 41 specialistläkare varav 8 dubbelspecialister, 1 professor emeritus, 4 docenter och 9 disputerade
  • 6 ST-läkare varav 2 disputerade 
  • 1 AT-läkare
  • 3 läkarstudenter
  • Dessa 49 läkare och läkarstudenter representerar 20 specialiteter:
   • Allmänmedicin 15 st
   • Vuxenpsykiatri 9 st
   • Kirurgi 6 st
   • Kardiologi; anestesi och intensivvård: 3 st vardera
   • Barn och ungdomspsykiatri; internmedicin; patologi: 2 st vardera
   • Akutläkare; gynekologi och obstetrik; hud; lungmedicin; onkologi; smärta; rehab; röntgen: rättsmedicin; rättspsykiatri; ögon; öron-näsa-hals: 1 st vardera

Läs mer här …

Läkaruppropet rekommenderar varmt en ny originalartikel.

Läkaruppropet publicerar en ny originalartikel. Marcel Westerlund, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, berättar mycket personligt och levande om hur det var att sitta i karantän när han kom tillbaka för att arbeta på Nya Zeeland.

Om denna berättelse hade skrivits som en profetia före pandemin hade den nog inte publicerats någonstans, för att den hade bedömts som helt osannolik.

I karantän på Nya Zeeland

Canadian Covid Care Alliance

En sammanslutning av 500 oberoende kanadensiska läkare, forskare och sjukvårdspersonal har gjort en mycket informativ och pedagogisk film om effekten av Pfizers covidvaccin efter sex månader. Den baseras på Pfizers egna data, som delvis offentliggjorts. CCCA:s slutsats är att vaccinet aldrig borde ha lanserats, det var fler döda i vaccingruppen än i kontrollgruppen.

Film
https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good-2/
PDF
https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good/

Remissvar

Nu har Bio-Medico Legala Nätverket skickat in ett nytt remissvar till Socialdepartementet angående utvidgning av användningen av vaccinationsbevis. Förra svaret var signerat av 40 personer, det nya svaret har 56 underskrifter, varav bland annat 31 är läkare 29 är specialister och representerar 16 olika specialiteter – och 15 är jurister eller advokater.

Pressmeddelande

Här kommer en inbjudan från Bio-Medico Legala Nätverket till statsminister Magdalena Andersson att bemöta ett antal påståenden om covid, covidvaccinen och vaccinationsbevis.

Vi 77 läkare, forskare, jurister och akademiker anser att det är viktigt med en allsidig diskussion kring lämpligheten av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. En sådan diskussion bör baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. I diskussionen bör ett så brett folkhälsoperspektiv som möjligt tas in. Den bör inkludera problematisering av olika åtgärders negativa samhällseffekter på lång sikt.

Även meningsmotståndares åsikter och påståenden behöver bemötas i en sådan diskussion. Vi hoppas kunna bidra med en saklig och nyttig diskussion till nytta för det demokratiska samhället.


En nordisk covid-deklaration med samma budskap som Läkaruppropets har precis lanserats.

Text på engelska samt alla de nordiska språken.
Detta nordiska samprojekt kan göra stor skillnad.

Läs! Skriv på! Sprid!

https://ncd2021.org

Immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwall

berättar pedagogiskt om immunologi, hur virus fungerar och att massvaccinering mot luftvägsvirus kan förorsaka en sorts virusresistens, vilket är minst lika allvarligt som antibiotikaresistens.

Fler journalister ställer kritiska frågor på Folkhälsomyndighetens pressträff, myndighetens svar förbryllar.

https://checkfact.org/fler-staller-kritiska-fragor-pa-folkhalsomyndighetens-presstraff-myndighetens-svar-forbryllar/

12 jurister anser att vaccinationsbevis strider mot de mänskliga rättigheterna samt är diskriminerande och att en mycket farlig väg anträds när detta nu införs.

https://www.expressen.se/debatt/vaccinationsbevis-ar-ren-utpressning/

Faktablad

Visste du till exempel att…

Förslaget om vaccinationsbevis bedöms strida mot grundlagen (https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/)

Läs mer här  (ladda gärna ned och sprid flyer versionen som finns här i kortare format utan referenser)

Intervju med Marcel Westerlund, psykiater som vägrar vaccinera sig och därför nyligen tvingades lämna sitt arbete på Nya Zeeland

Den svenske psykiatern och rättspsykiatern Marcel Westerlund ingår i Läkaruppropets nätverk av läkare och professionella kritiska till covidstrategin. Specialistläkaren har bred klinisk erfarenhet från arbete i bland annat Sverige, Storbritannien och Nya Zeeland. Han berättar i en ny intervju om hur Nya Zeeland använder diktatoriska metoder, bland annat deporteras och isoleras ovaccinerade och sedan 15 november blir sjukvårdspersonal av med legitimationen om de inte vaccinerar sig.

Han förklarar att massformering är skälet till att majoriteten av jordens människor idag går med på att deras mänskliga rättigheter är avhängiga av att de tar ett mycket giftigt vaccin, som idag dessutom är mycket ineffektivt. Marcel Westerlund befarar att tvångsvaccinering kommer att införas i Sverige under första halvåret 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=y16SjhXXqps

”Covid-pass VS de mänskliga rättigheterna”

”Dock kan man fråga sig hur en individ som genomgått den aktuella virusinfektionen och nu förmodas ha en naturlig immunitet står sig i jämförelse med en ”fullvaccinerad” person vad gäller risk för att smittas eller smitta andra?
Om det är så att en person med naturlig immunitet har ett lika gott skydd (eller bättre) mot att smittas på nytt eller att föra smittan vidare som en fullvaccinerad person; är det då en proportionerlig åtgärd att utestänga den personen med tanke på avsaknad av ett vaccinationsintyg?”
DEBATT – av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Media uppmärksammar Bio-Medico Legala Nätverkets protest mot vaccinationsbevis

”– För att minimera smittspridning behöver fokus vara immunitet och då är det i det här fallet inte medicinskt relevant att skilja på vaccinerade och ovaccinerade” säger Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog.

Bio-Medico Legala Nätverkets remissvar uppmärksammas på Folkhälsomyndighetens presskonferens

Den 24 november höll Folkhälsomyndigheten presskonferens. I anslutning till konferensen delade utanför myndighetens lokaler en grupp engagerade medborgare, inklusive undertecknare av remissvaret för Bio-Medico Legala Nätverket, ut nätverkets remissvar angående regeringens förslag om vaccinationsbevis.
På presskonferensen hänvisade Folkets radios reporter Per Shapiro till remissvaret när han ställde flera skarpa frågor till myndigheten. Efter konferensen var det många journalister som ställde frågor och bad om att få ett exemplar av remissvaret.
 

Det kan knappast ha undgått någon att regeringen nu kommunicerat att de avser att gå vidare med förslaget om vaccinationsbevis. Mot denna bakgrund följer här en kommentar från representanter ur Bio-Medico Legala Nätverket.

Bio-Medico Legala Nätverket protesterar mot olaglig diskriminering genom vaccinationsbevis

Olaglig diskriminering genom vaccinationsbevis

 Lite kuriosa gällande yrkesgrupper bland signaturerna

Det vanligaste yrket bland de som signerar uppropet är undersköterska.
På andra plats kommer lärare tätt följd av sjuksköterska.

Pressmeddelandet som publicerades på Läkaruppropet den 6 november har nu uppmärksammats i media. I artikeln intervjuas en av författarna till pressmeddelandet, Nils Littorin, som också är en av de tre läkare som startade Läkaruppropet.

https://www.epochtimes.se/Visselblasare-avslojar-fusk-i-Pfizers-vaccinstudie

Läkare: Stoppa covid-vaccinationerna av 12–15-åringar
Flera svenska läkare och forskare anser att riskerna överväger nyttan

https://www.epochtimes.se/Lakare-Stoppa-covid-vaccinationerna-av-12-15-aringar-886408#

Sebastian Rushworth, en av initiativtagarna till Läkaruppropet har publicerat en artikel om en svensk studie som visar att vaccinens effektivitet sjunker kraftigt efter två månader och en tredje dos sannolikt inte har någon effekt nu när det inte längre är originalviruset som sprids.

Covid: How long does vaccine based immunity last?

Zoia Zakariasdotter intervjuar specialistläkarna
Carina Ljungfelt, distriktsläkare och Sture Blomberg, specialist i gynekologi och obstetrik, specialist i anestesi och intensivvård, docent.

5 november 2021

Pressmeddelande:

Forskningsfusk hos underleverantör till Pfizer, nu kräver 16 läkare och forskare att vaccinationen i Sverige pausas.

Läs mer under pressmeddelanden…

Hanna Åsberg, tidigare ordförande i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, hotas med uteslutning ur föreningen för att hon är kritisk till vaccineringen mot covid.

Nedan kan ni ta del av två artiklar om detta i Läkartidningen samt lyssna på en färsk intervju av Börje Peratt – som bland annat gjort TV-dokumentärer, TV-serier, filmer och skrivit böcker – om varför hon är kritisk till massvaccineringen.

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/09/forra-sfam-toppen-kan-bli-utesluten-vi-maste-markera/

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/10/hanna-asberg-vagrar-lamna-sfam-ger-styrelsen-svidande-kritik/

Ledamöter i EU-parlamentet uttrycker oro över införande av covidpass – ”diskriminerande och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter”

https://checkfact.org/ledamoter-i-eu-parlamentet-protesterar-mot-att-covidpass-ar-diskriminerande-och-strider-mot-grundlaggande-manskliga-rattigheter/

Intervju med Hans Zingmark och Katarina Orvedal angående den högaktuella sprutan.

Vilka remissinstanser kommer att ta bladet från mun om vaccinationsbevis?

Debattartikel publicerad i Dagens Juridik: 2021-10-22

av Axel Berglund, jurist

https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-vilka-remissinstanser-kommer-att-ta-bladet-fran-mun-om-vaccinationsbevis/

Konsten att missa dödliga vaccinbiverkningar.

Per Shapiro intervjuar bland annat Anette Stahel, filosofie magister i biomedicin.
I programmet avslöjas graverande uppgifter om hur Läkemedelsverket utreder biverkningar av vaccinen.

https://folketsradio.se/konsten-att-missa-dodliga-vaccinbiverkningar/

Reflexioner över Covid-19 och vaccinering.

En kritisk granskning och sammanfattning av:

Ragnar Hultborn MD, PhD
Prof. emeritus onkologi  Göteborgs Universitet

Lilian Weiss MD, PhD
Docent i fysiologi,  Specialistläkare i kirurgi Göteborgs Universitet

Checkfact – en ekonomiskt och politiskt obunden sida.

Det finns mycket informativ och läsvärd information om både svenska och internationella nyheter om covid-19, vaccinen, vaccinbiverkningar, vaccinpass etc på den svenska sajten checkfact.org.

Artiklarna där är mer kortfattade än det vi publicerar på Läkaruppropet.

Vi samtycker inte till covid-19 vaccin till vårt barn!

Hans Zingmark, överläkare och specialist i intern- och lungmedicin
och hans fru Katarina Orvedal, teolog, skriver om varför de väljer att inte vaccinera sin 13-åriga son.

https://lakaruppropet.se/2021/10/17/vi-samtycker-inte-till-covidvaccin-till-vart-barn/


15:e oktober
– 3 nya publiceringar.

Debattartiklar

Läkaruppropet kommer att publicera debattartiklar med anknytning till uppropet och som inte publicerats av etablerad media eller som vi vill publicera för att ämnet är angeläget.
Artiklarna finner du under fliken ”Debattartiklar” i menyn längst upp på sidan.

Den första artikeln handlar om varför inte barn 12 till 15 år ska vaccineras.
För 12-15-åringar medför covidvaccination högre risk för skador och sjukdomar än att vara ovaccinerad

Den är skriven av Anette Stahel, filosofie magister i biomedicin, och även undertecknad av en immunolog samt 14 läkare.
Läkartidningen och Dagens Medicin tackade nej till att publicera artikeln.

Intervju med Ann-Cathrin Engwall
och Sebastian Rushworth

Diskussion med anledning av det plötsliga beskedet att pausa Modernas vaccin precis innan starten på massvaccineringen av barn från 12 år.

Vad är egentligen skillnaden jämfört med Pfizers vaccin, som man fortsatt rekommenderar?

Debattartikel i Dagens Juridik:

”Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen”

Publicerad: 2021-10-15 11:36

DEBATT: ”Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen”

Den 24 September 2021

På initiativ av jurister och advokater:
Uppdaterat svar på socialdepartementets remiss avseende “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd S2021/06359”

Med anledning av socialdepartementets remiss “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd S2021/06359” (”Författningsförslaget”) publicerad på regeringens hemsida den 10 september 2021, inkommer härmed flertalet läkare, kliniker, immunologer och jurister (“Bio-Medico Legala Nätverket”) med svar enligt nedan.
Förslagen som avser vaccinationsbevis bygger på covid-19-lagen och är lagtekniskt förordningar, vilket innebär att de inte remitterats till lagrådet och inte kräver beredning i riksdagen. En förordning går att få igenom betydligt lättare än ett regelrätt lagförslag.

Nils Littorin intervjuar Sebastian Rushworth
angående vaccinering av barn.

Filmer

Nils Littorin intervjuar Sebastian Rushworth angående vaccinering av barn.
Intervju med Magnus Burling, specialist i allmänmedicin.

Masshysteri, skolstängningar och läkarupprop.