Internationell konferens om covidpandemin på Stockholm Waterfront Congress Centre 21-22 januari 2023

Internationell konferens om covidpandemin på Stockholm Waterfront Congress Centre 21-22 januari 2023

Vi är enormt stolta och glada över att Läkaruppropet tack vare donationer från nästan 1000 givare kan anordna en internationell konferens om covidpandemin 21-22 januari 2023 på Stockholm Waterfront Congress Centre! Från konferenslokalen har man utsikt över Mälaren och Ragnar Östbergs klassiska stadshus; vyn som gjort att vår vackra huvudstad fått epitetet ”Nordens Venedig”.

Vi har redan fått klartecken från femton utländska föreläsare av yppersta klass och med unika kunskaper och insikter om bland annat immunitet, mortalitet och behandling av covid-19-infektionen samt effekten och biverkningarna av covidvaccinen:

Robert Malone, läkare och vaccinforskare, USA
Aseem Malhotra, kardiolog, Storbritannien
Ryan Cole, patolog, USA
Jessica Rose, immunolog och med en master i bland annat tillämpad matematik, Kanada
Pierre Kory, lung- och intensivvårdsläkare, USA
Arne Burkhardt, professor i patologi, Tyskland
Astrid Stuckelberger, professor i folkhälsa, Schweiz
Sacha Latypova, tidigare chef inom läkemedelsindustrin, Ukraina/USA
Meryl Nass, invärtesmedicinare, USA
Alexandra Henrion-Caude, professor i genetik, Frankrike
Philipp Kruse, advokat, Schweiz
Geert Vanden Bossche, immunolog och vaccinforskare
John Steppling, författare och dramatiker, USA (men bosatt i Norge)
Richard Urso, ögonläkare, USA

Många av föreläsarna deltog också i den succéartade endagarskonferensen i samma ämne i Oslo 19 november 2022. Konferensen i Stockholm blir därmed den andra internationella konferensen i Norden under 2022/23 om ett annat synsätt på covidpandemin än den officiella.

Vi har även hittills fått klartecken från sex föreläsare från vårt egna Bio-Medico Legala Nätverk:

Ute Krüger, patolog
Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog
Sven Román, barn och ungdomspsykiater
Sture Blomberg, docent, specialist inom anestesi och intensivvård
Hans Zingmark, lungläkare
Jonathan Gilthorpe, docent i cellbiologi

Dessutom kommer Per Shapiro, undersökande journalist, hålla i en av programpunkterna.

Nu finns möjlighet att anmäla sig till konferensen, som börjar på lördagen kl 10:00 och avslutas på söndagen kl 18:00. I biljetten ingår varje konferensdag en wrap, kaffe eller te och mineralvatten. Priset är tack vare många tidiga anmälningar och en säkrad ekonomi permanent sänkt från 1 700 kr till 1 300 kr.

Ingen rabattkod krävs

Vi ses!

Länk till anmälan:

https://dinkurs.se/appliance/?event_id=83515

In english

International conference on the COVID pandemic on
21st-22nd January 2023 at the Stockholm Waterfront Congress Centre

Thanks to the support from almost 1000 donors, the Physicians’ Appeal is pleased and proud to announce that we will host an international conference on the COVID pandemic on 21st-22nd January 2023 at the Stockholm Waterfront Congress Centre! The conference venue overlooks Lake Mälaren and Ragnar Östberg’s classic City Hall; the view that has earned our beautiful capital the epithet ”Venice of the North”.

Fifteen prestigious international speakers have already accepted an invitation to attend. This panel of experts possess a unique blend of knowledge and insight on immunity, mortality and treatment of COVID-19, and the efficacy and side effects of COVID vaccines etc.

Robert Malone, Physician and vaccine researcher, USA
Aseem Malhotra, Cardiologist, UK
Ryan Cole, Pathologist, USA
Jessica Rose, Immunologist and statistician, Canada
Pierre Kory, Pulmonary and intensive care physician, USA
Arne Burkhardt, Professor of Pathology, Germany
Astrid Stuckelberger, Professor in Public health, Switzerland
Sacha Latypova, Former pharmaceutical industry executive, Ukraine/USA
Meryl Nass, Internal medicine physician, USA
Alexandra Henrion-Caude, Professor of Genetics, France
Philipp Kruse, Lawyer, Switzerland
Geert Vanden Bossche, Immunologist and vaccine researcher, Belgium
John Steppling, Author and playwright, USA (but living in Norway)
Torkel Snellingen, ophthalmologist, Norway
Richard Urso, Ophthalmologist, USA

Many of these speakers participated in the very successful one-day conference on the same topic in Oslo on 19th November 2022. The Stockholm conference will be the second Nordic international conference in the Nordics in 2022/23, critically evaluating the official approach to the COVID-19 pandemic from multiple angles.

The program will also include talks from six speakers from our own Bio-Medico Legal Network:

Ute Krüger, Pathologist
Ann-Cathrin Engwall, Immunologist and virologist
Sven Román, Child and adolescent psychiatrist
Sture Blomberg, Associate Professor, Specialist in anaesthesia and intensive care
Hans Zingmark, Pulmonologist
Jonathan Gilthorpe, Associate Professor, Cell biology

In addition, Per Shapiro, investigative journalist, will chair one of the programme sessions, and Nils Littorin from Läkaruppropet (The Physicians Appeal) is responsible for one of several panel discussions.

Registration is now open for the conference, which starts on Saturday 21st January at 10:00 and ends on Sunday 22nd January at 18:00. The tickets price will include a light lunch (sandwich, coffee or tea and mineral water) on both days of the conference. The price has been permanently reduced from 1 700 SEK to 1 300 SEK thanks to many early registrations and a secured economy. There is no need to enter a discount code.

See you there!

Link to the application:

https://dinkurs.se/appliance/?event_id=83515