Faktablad 1

Läkaruppropet har tagit fram nya faktablad som handlar om covidpandemin och bland annat berör det viktigaste om covidinfektionen, behandlingen av covid och covidvaccinen. Vi kommer totalt att publicera tre faktablad, nummer 1 publiceras idag 23 november.

Faktabladen går att ladda ner och vi uppmanar nu alla som följer oss på sociala medier eller på hemsidan att skriva ut Faktablad 1 och lägga i brevlådor, fästa på anslagstavlor, dela ut i köpcentrum etc. Ni kan också mejla faktabladet som en pdf-fil till vänner, politiker, myndighetspersoner etc.

Majoriteten av personer i Sverige har litat och litar fortfarande på myndigheternas hantering av pandemin. Vi har därför skrivit nya faktablad, för att försöka nå så många som möjligt med information som de sannolikt inte tagit del av.

Vi publicerar även för varje faktablad ett dokument med vetenskapliga referenser till allt vi hävdar i faktabladet.

Faktablad med referenser