All covidvaccination av ammande kvinnor bör omedelbart upphöra

All covidvaccination av ammande kvinnor bör omedelbart upphöra

Häromdagen publicerades en studie som visar att mRNA från vaccinen överförs via bröstmjölk av vaccinerade ammande kvinnor till spädbarnet [1). Data från USA:s biverkningssystem VAERS visar med all önskvärd tydlighet att konsekvensen är förödande [2].

Totalt har 648 rapporter inkommit om skador på barn som diar sina covidvaccinerade mödrar. Av dessa barn har minst 3 avlidit. Övriga biverkningar är i en överväldigande majoritet av fallen oerhört allvarliga:

138 barn har fått antikolinergt syndrom, som har en mycket hög dödlighet,
118 av barnen har fått malignt neuroleptikasyndrom, som har en dödlighet på 10 procent trots optimal behandling och hos barn har en ännu högre dödlighet [3], cirka 300 skador har rapporterats gällande lever, anafylaktiskt chock, neurologiska skador och hypoglykemi (lågt blodsocker).

När ett nytt rotavirusvaccin lanserades 1999 drogs det in efter att det i VAERS rapporterats att 15-20 barn hade fått allvarliga biverkningar [4]. För covidvaccinen har alltså rapporterats 648 biverkningar, varav en klar majoritet är allvarliga. Rapporteringsgraden till VAERS är dessutom normalt 1%. Immunologen Jessica Rose har mycket grundligt analyserat biverkningar från covidvaccin i VAERS, och menar att antal biverkningar behöver multipliceras med 31 (en rapporteringsgrad som alltså är något högre än tidigare, 3,2%) [5].

Detta är en skandal i paritet med neurosedyn från 60-talet, som föranledde de rigorösa säkerhetskrav som idag ställs på nya läkemedel och vaccin. Utifrån vad vi nu vet om covidvaccinen bör vaccinering av ammande kvinnor omedelbart upphöra.

Bio-Medico Legala Nätverket för Läkaruppropet

  1. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2796427?guestAccessKey=1c13d17c-1c25-4828-b261-9f321e5126a1&utm_source=twitter&utm_medium=social_jamapeds&utm_term=7701881843&utm_campaign=article_alert&linkId=183092079&fbclid=IwAR2-Q5-Kj-pBO08_uscXsxF4XT_O92xPPYE_C5XjR3iqBqdthQZo9Mv-nVA
  2. https://rtmag.co.il/english/648-reports-of-side-effects-in-infants-exposed-to-the-covid-19-vaccines-via-breastfeeding
  3. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2009/04/malignt-neuroleptikasyndrom-brndash-sallsynt-diagnos-med-hog-dodlighet/
  4. https://rumble.com/v1f09rz-avi-baraks-interview-with-viral-immunologist-dr.-jessica-rose.html
  5. https://jessicar.substack.com/p/a-question-and-answer-document-on?utm_medium=email