Bio-Medico Legala Nätverket skickade en anmodan med 12 frågor kopplade till covidvaccinering till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket den 5 juli 2022.

Den 21 juli fick vi svar från Folkhälsomyndigheten.