Svensk översättning av vår artikel som publicerades på Brownstone Institute 15 juli 2022