Anmodan om besvarande av angelägna frågor kopplade till covid-19-vaccinering

Medlemmar i Bio-Medico Legala Nätverket skickade i tisdags in en frågelista till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket där myndigheterna anmodas att besvara ett antal angelägna frågor kopplade till covid-19-vaccinering. Frågelistan publiceras nedan.