Anmodan om besvarande av angelägna frågor kopplade till covid-19-vaccinering

Anmodan om besvarande av angelägna frågor kopplade till covid-19-vaccinering

Bio-Medico Legala Nätverket skickade en anmodan med 12 frågor kopplade till covidvaccinering till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket den 5 juli 2022. Den 21 juli fick vi svar från Folkhälsomyndigheten, och den 28 september svarade Läkemedelsverket.
(uppdaterad 30/9 – 2022)