All vaccinering av unga i Sverige bör omedelbart avbrytas då en ny studie från USA visar kraftigt förhöjd risk för myokardit och perimyokardit