All vaccinering av unga i Sverige bör omedelbart avbrytas då en ny studie från USA visar kraftigt förhöjd risk för myokardit och perimyokardit

All vaccinering av unga i Sverige bör omedelbart avbrytas då en ny studie från USA visar kraftigt förhöjd risk för myokardit och perimyokardit

Redan i april 2021 rapporterade Israels Hälsoministerium att 60 personer, de flesta unga män, hade fått myokardit (hjärtmuskelinflammation) eller perimyokardit (hjärtsäcksinflammation) några få dagar efter att de hade fått andra dosen av Pfizers vaccin.1 I mitten av maj rapporterade även amerikanska CDC liknande fynd. Den 1 juni meddelade israeliska forskare att förekomsten av myokardit och perimyokardit efter vaccinering med Pfizers vaccin för män 16-24 år var 1 på 3000 till 6000.2

Den 30 augusti kom data från CDC som bekräftade den höga risken att få myokardit/perimyokardit, risken för män att få hjärttillstånden inom 7 dagar efter dos 2 var framför allt förhöjd i åldersgruppen 12-24 år, med högst risk i gruppen 16-17 år med en cirka 80-faldigt ökad risk.3 Den 28 november 2021 kom en studie från Hongkong som visade ännu högre risk, risken för en manlig tonåring att få myokardit/perimyokardit efter dos 2 var 1 på 2 680.4

CDC publicerade 25 januari 2022 en studie som anger en ännu högre förekomst än vad de tidigare angett.5 De har analyserat data till och med 31 augusti 2021.

Risken är för Pfizers covidvaccin ökad högst påtagligt för män 12-39 år och även för kvinnor 12-24 år.

I Sverige beslutades 6 oktober 2021 att Modernas vaccin inte skulle ges till personer yngre än 30 år på grund av att en nordisk studie hade visat att det framför allt var en kraftig riskökning för myokardit och perimyokardit av detta vaccin.6 CDC:s tabell ger följande utfall för Modernas vaccin:

 

Modernas vaccin har inte getts till barn i USA. Som framgår har Modernas vaccin i USA en något högre risk för de två hjärttillstånden än Pfizers, framför allt för kvinnor 18-29 år. Men samtidigt visar vaccineringen av Pfizers vaccin allra högst ökning av risken för myokardit och perimyokardit i de två yngsta åldersgrupperna: risken ökar med 133 respektive 79 gånger för män 12-15 och 16-17 år, och för kvinnor är riskökningen i dessa åldersgrupper 37 respektive 26 gånger.

Av studien framgår att av personerna vars sjukdomsförlopp kunde studeras mer ingående (813 av de 1 372 rapporterna) blev 96 procent inlagda på sjukhus.

Utifrån studien av CDC bör Sverige omedelbart avbryta all vaccinering mot covid för män yngre än 40 år och för kvinnor yngre än 30 år.

Bio-Medico Legala Nätverket

6 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/