Appell till samtliga riksdagsledamöter

Den 13 januari skickades följande appell ut till alla riksdagsledamöter.

Bästa riksdagsledamot,

Bio-Medico Legala Nätverket är en grupp bestående av närmare 100 läkare, forskare, jurister, advokater och akademiker. Några av oss som ingår i nätverket vill med denna appell ge er riksdagsledamöter vår syn på varför en förlängning av den extraordinära covid-19-lagen (pandemilagen) inte bör röstas igenom. Vi bifogar även två tidigare remissutlåtanden avseende införandet av vaccinpass innehållande relevant myndighetsinformation samt publicerad forskning.

Statsministern nämnde på presskonferensen den 10 januari 2022 att inte minst andra sjukdomar än covid-19 belastar vården. Istället för att ge vården tillräckliga resurser, ser vi nu en oroande normalisering av inskränkningar av i flera fall grundlagsstadgade rättigheter med stöd av pandemilagen. Detta kan inte tillåtas fortgå.

Inför framtagandet av pandemilagen uppskattade beredande instanser dödligheten till 2,00 procent. En metastudie publicerad i mars 2021 visar emellertid att dödligheten för den som blir smittad bedöms ligga någonstans i intervallet 0,15-0,30 procent i Europa, beroende på de olika ländernas specifika förhållanden. Dessa siffror avser tiden före det att den nya mutationen benämnd omikron dominerade smittspridningen och även före vaccination av riskgrupper. Mycket tyder nu på att omikron är betydligt mildare än tidigare varianter. Inför framtagandet av pandemilagen noterades även att det sannolikt inte fanns någon immunitet i befolkningen. Situationen idag ser helt annorlunda ut, där en stor del av befolkningen har genomgått infektionen.

Ett sådant frikort till att besluta om restriktioner som pandemilagen innebär har menlig påverkan på några av våra viktigaste grundlagsskyddade rättigheter såsom mötes- och demonstrationsfriheten, näringsfriheten och rörelsefriheten. Vidare har åtgärderna en menlig påverkan på landets ekonomi och skuldsättning, fria individers och företagares planeringshorisonter och inte minst på folkhälsan i stort.

Vi ifrågasätter även det faktum att covid-19 fortfarande klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Till stor del är de som är inlagda på sjukhus där av andra åkommor och samtidigt testas positivt för covid-19. Vi anser att de enorma kostnaderna för testning i samhället i stället borde gå till att rusta upp vården och öka antalet vårdplatser i Sverige.

Förslaget till förlängning saknar evidens om begränsningarnas påverkan på smittorisken. Förslaget är inte proportionerligt. Kravet är att pandemilagen ska avskaffas. Avsteg från detta krav behöver motiveras, med grund i evidens och proportionalitetsavvägning. Enbart syftet med begränsningarna är inte motivering nog. Regeringen har bevisbördan.

Vården har tyvärr varit pressad varje vinter i åratal. Detta har inte berättigat till vare sig inskränkt mötesfrihet, tvångsnedstängda krogar eller inskränkt religionsfrihet genom vad som nu i praktiken förhindrar exempelvis gudstjänster.

Givet det faktum att såväl vaccinerade som ovaccinerade är lika smittsamma (se källhänvisningar i remissyttrandena; med studier från såväl Centers for Disease Control and Prevention i USA som från forskare vid Imperial College of London och UK Health Security Agency, som visar att vaccinerade sannolikt bär på samma mängd virus som ovaccinerade) är vaccinpass en meningslös åtgärd. Vaccinpass inskränker grundlagsskyddade rättigheter och tvingar indirekt människor till medicinska ingrepp för att kunna vara fullt delaktiga i samhället. Vaccinpass är diskriminerande och riskerar dessutom att öka smittspridningen på grund av en falsk trygghet.

För cirka en miljon röstberättigade svenskar blir frågan hur partierna ställer sig/ställt sig till vaccinpass en avgörande fråga eftersom ett krav på vaccinpass direkt påverkar deras rätt att röra sig fritt i samhället och delta i samhällslivet.

Vi behöver nu lära oss att leva med viruset. Det kommer inte att försvinna. Sjukvården och välfärden behöver anpassas till oss medborgare, inte tvärtom. De medborgare som velat skydda sig mot allvarlig sjukdom genom att vaccinerna sig har nu getts möjlighet. De som valt att ännu inte vaccinera sig, har uppenbarligen ingen önskan att göra detta, trots de nackdelar regeringens inskränkning av deras friheter innebär.

Begränsade sjukvårdsresurser till följd av infektionssjukdomar som covid-19 och influensa åtgärdas bäst genom investeringar i vårdsektorn och långsiktigt folkhälsoarbete, inte genom spekulativa åtgärder som inte hjälper eller som eventuellt har motsatt effekt. Framförallt skall sådana åtgärder inte

prioriteras som ger inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Mot ovan bakgrund vill vi att Du röstar nej till ytterligare förlängning av pandemilagen.

Undertecknat av:

Amanda Lahti, ST-läkare allmänmedicin och medicinare doktor
Andrea Raa, kriminolog och masterstudent inom mänskliga rättigheter
Anna Ybo, läkare, specialist i klinisk patologi och specialist i rättsmedicin
Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog, doktor i molekylär cellbiologi inr immunologi
Arnaldo Kaminer, ST-läkare i vuxenpsykiatri
Axel Berglund, jurist och statsvetare
Bo Jonsson, specialist i allmänpsykiatri, disputerad
Boris Klanger, verksamhetschef, specialist i allmänmedicin
Carina Ljungfelt, leg. läkare specialist i allmänmedicin
Carmela Aghazadeh, överläkare kardiologi
Christina Malm, specialist i allmänmedicin
Constanze Pilgram, specialistläkare i ortopedi
Delia Slotte, specialist i psykiatri
Dinu Dusceac, överläkare kardiologi, Ph.D
Elisabeth Bernin, jurist
Erik Neander, ST-läkare allmänmedicin
Fatemeh Pakyari, advokat
Fredrik Elwinger, civilingenjör och Ph.D fysikalisk kemi
Friedrich Probst, specialist allmän medicin (pensionär)
Hanna Sigunger, juriststudent
Hanna Åsberg, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Hans Zingmark, specialist i intern- och lungmedicin, överläkare
Ida Höglund, överläkare kirurgi
Ida Kjos, jurist
Ileana Iosif Grankvist, specialist i psykiatri, överläkare
Isabella Wintholm, jurist
Jeanette Lundh, jurist
Jens Solem, överläkare inom kardiologi
Jerker Loré, jurist
Johan Eddebo, Fil.dr., forskare inom digitalisering och mänskliga rättigheter
Johanna Andersson, jurist
Jonathan Gilthorpe, Ph.D, Docent i experimentell neurovetenskap
José Gallego, specialist i radiologi
Kay Gerken, jurist
Konrad Swenninger, grundare och styrelseledamot, Soteria International
Lennart Molander, advokat
Lilian Weiss, MD Ph.D docent spec kirurgi
Linnéa Warenius, PhD Folkhälsovetenskap med internationell inriktning 
Lisa Palmlöf, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin
Ludmilla A Morozova-Roche, professor i medicinsk biofysik
Ludwig Hellmundt, bitr. överläkare anestesi och intensivvård, smärtläkare
Mac Åberg, specialist i öron-näsa-hals
Magnus Burling, specialist i allmänmedicin
Margareta Andersson, specialist i allmänmedicin
Maria Papadopoulou, specialist i ögonsjukdomar
Markus Johansson-Martis, juriststudent
Matilda Lund, jurist
Paul Murtagh, bachelor of genetics, bachelor of dental medicine
Ragnar Hultborn, MD, Ph.D, prof. emeritus
Roger Nilson, specialist ortopedisk kirurgi och beroendemedicin
Ruth Nordström, advokat
Sture Blomberg, överläkare, specialist i anestesi och intensivvård, docent
Susanna Hartmann-Petersen, specialistläkare i dermatologi
Sven Román, läkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri
Ulrika Tampe, specialist i ortopedi
Ute Krüger,  specialist i klinisk patologi, disputerad, överläkare