Immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwalls svar på Folkhälsomyndighetens hemställan om att införa vaccinationsbevis.