Slide
Conference Replay

Thank you to all participants that helped make our conference a resounding success!
Videos of all presentations are now being made available to the wider public.
Click on the button below to view.

Vi lanserar ett läkarupprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper. Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. Alla kan skriva under.

för skydd av riskgrupper - mot skadliga restriktioner

Läkaruppropet

Just nu 26140 underskrifter

SIGNERA NU

Läkaruppropets nyhetsbrev

Nyheter!

Kulturskribenten Margareta Skantze har skrivit ett öppet brev till de svenska representanter som deltar i WHO:s möte i Genève 21-30 maj 2023. Brevet avslutas:

”Inser ni att WHO till åttio procent finansieras av läkemedelsbolagen och diverse organisationer med ekonomiska intressen i den sanslöst lönsamma vaccinbranschen?

Om ni ställer er bakom de föreslagna förändringarna innebär det att ni är villiga att åsidosätta Sveriges grundlagsstadgade fri- och rättigheter och att avtvinga svenska medborgare rätten till sin egen kropp, så som den definieras i Helsingforsdeklarationen.

Är ni verkligen beredda att axla detta oerhörda ansvar inför oss svenskar som lever nu och inför kommande generationer?”

https://bulletin.nu/debatt-who-och-vagen-till-halsodiktatur

Very important English version of an article by The Swedish journalist Margareta Skantze.

At the WHO General Assembly on May 21-30, decisions may be taken to give the WHO full authority to lead the response to a future pandemic or what they perceive as a ”potential emergency” to human health globally. This is the end of democracy. And the issue is not even discussed in Sweden or any other country in the world.

Unbelievable.

Journalisten Margareta Skantze har skrivit ett brev till Sveriges två representanter i EU:s speciellt tillsatta COVI-kommitté med uppdrag att utreda ”lessons learned during the pandemic”.

Ett första utkast till slutdokument presenterades den 28 februari 2023. Samma dag utsattes detta dokument för svidande kritik av den rumänske EU-parlamentarikern Christian Terheș.
Skantze avslutar brevet: ”Frågan är nu till er båda: hur ställer ni er till Christian Terheș uppmaning? Kommer ni som det svenska folkets valda representanter, tillika representanter för en ”humanitär stormakt”, att ställa er sida vid sida med denne sanningssökande EU-parlamentariker och kräva att hans sex punkter blir belysta i den slutgiltiga rapporten?”

De studier som Folkhälsomyndigheten hänvisar till när de hävdar att covidvaccinen
minskar smittspridning, allvarlig sjukdom och död är alla bedrägliga.

Anette Stahel, magister i biomedicin och medlem av Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk, visar med all önskvärd tydlighet i en intervju med Per Shapiro, som föreläste på konferensen på Waterfront, att studierna som Folkhälsomyndigheten åberopar när de hävdar att covidvaccinen minskar smittspridning, allvarlig sjukdom och död alla är bedrägliga. I studierna är författarna och/eller sponsorerna jäviga pga kopplingar till läkemedelsbolagen, och i princip alltid exkluderas en viss mängd vaccinerade deltagare.
Det handlar om perioden direkt efter dos 1 och ofta även perioden direkt efter dos 2, och totalt varierar det mellan en vecka och fem veckor som exkluderas från datan. Alternativt skyfflas dessa vaccinerade deltagare oegentligt över till gruppen ovaccinerade, och i en studie likställs felaktigt immunitet från infektionen med immunitet från vaccineringen, infektionsinducerad immunitet ger nära nog alltid ett bredare och mer långvarigt skydd mot covid.
Anette Stahels slutsats är att vaccinen med största sannolikhet istället ökar smittsamhet, allvarlig sjukdom och död i covid-19-infektion jämfört med ovaccinerade som får infektionen.

 

In English:

Studies cited by the Swedish Public Health Agency to claim Covid vaccines reduce
the spread of infection, serious illness and death are all fraudulent. 

In an interview with Per Shapiro, Anette Stahel, Master of Biomedicine and member of The Doctors’ Appeal/Läkaruppropet, describes with clarity how studies cited by the Swedish Public Health Agency to support the claim that Covid vaccines reduce the spread of infection, serious illness and death are all fraudulent. In each of the the studies selected to support these assertions, authors and/or sponsors of the study had conflicts of interests with pharmaceutical companies, and in principle always, a certain amount of vaccinated participants were excluded.
It concerned the period directly after dose 1 and often also the period directly after dose 2, and in total it varied between one week and five weeks being excluded from the data. Alternately, these vaccinated participants were improperly shifted to the unvaccinated control group. In one study, immunity due to prior infection was incorrectly equated with immunity from vaccination, with natural immunity almost always providing a broader and longer lasting protection against covid.

 

Anette Stahel’s conclusion is that the Covid vaccines are most likely to instead increase infectiousness, severe illness and death in Covid-19 infection compared to the unvaccinated who later become infected. The video has English subtitles.

Källkritikbyrån kontaktade oss 24 februari för att de ville skriva en artikel om diskussionen i Stockholms Regionfullmäktige om vår konferens och hade frågor angående evenemanget. De publicerade 28 februari en i vårt tycke hårt vinklad artikel. Vi har nu publicerat de svar vi skickade 25 februari till Åsa Larsson, inklusive det mejl med frågor hon skickade dagen före. Vi bad i vårt svar att få läsa artikeln i förväg, men det fick vi inte.

Mejlkonversationen mellan Kritikbyråns Åsa Larsson och Läkaruppropets Sven Román och Jonathan Gilthorpe

Reaktionerna på Maria Gunthers artikel i DN den 19 februari 2023 fortsätter att strömma in.
Ett genmäle från några av konferensens arrangörer och deltagare publicerades i DN den 21 februari. Nu har även några medlemmar i Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk riktat hård kritik mot samma artikel i en kommentar adresserad till DNs vetenskapsredaktion. Gunthers artikel beskrivs som ett ”ignoransens försvarstal.” I kommentaren berörs också jämförelsen med Stockholm Life Science Conference 2022.

Kommentaren i dess helhet publiceras här på Läkaruppropets hemsida.

 

Söndagen 19 februari skrev DN:s vetenskapsjournalist Maria Gunther – med anledning av tidningen Världen Idag fråga om varför inte Sveriges Radio, SVT, DN och Svenska Dagbladet bevakade vår konferens på Waterfront 21-22 januari 2023 – en artikel om anledningen till DN:s beslut.

Vi anser att artikeln var osaklig och skickade dagen därpå in ett genmäle.
Vi fick idag svaret att DN publicerar om vi minskar texten med över fyra femtedelar, till max 1 000 tecken.
Sagt och gjort, genmälet finns här:

https://www.dn.se/sverige/vi-onskar-en-vetenskaplig-oppen-och-saklig-diskussion-om-covidhanteringen/

Vi publicerar även vårt originalgenmäle:

Johan Eddebos med fleras artikel i Daily Sceptic är översatt till svenska.

Artikeln är signerad av 24 medlemmar i uppropets Bio-Medico Legala Nätverk.

Flygblad för konferensen på Stockholm Waterfront Congress Centre

Nu har vi skapat ett flygblad för vår internationella konferens på Stockholm Waterfront Congress Centre 21-22 januari 2023. Skriv ut och lägg i brevlådor, fäst på anslagstavlor och i snabbköp, lägg i väntrum, skicka som pdf via mejl. Här hittar du flygbladet:

Och har du inte gjort det, så anmäl dig till denna konferens om ett annat synsätt på covidstrategin än den officiella. 15 ledande läkare, forskare och jurister från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Belgien, Ukraina och Norge föreläser, tillsammans med 7 svenskar. Priset är tack vare att vi redan fått så många anmälningar och att ekonomin därmed är säkrad permanent sänkt från 1 700 kr till 1 300 kr. Här hittar du anmälan:
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=83515

Robert Malone intervjuas av Nils Littorin

Nils Littorin, en av Läkaruppropets grundare, har för några dagar sedan gjort en videointervju med Robert Malone.

Strax efter att intervjun publicerats meddelade Malone att han tackar ja till att föreläsa på vår konferens. Detta är vi enormt stolta över, Malone uppfann mRNA-tekniken och har djupa insikter om vaccinens verkningsmekanismer och är en av de mest framträdande och namnkunniga av de läkare och forskare som uttryckt kritik mot den officiella pandemihanteringen. Han har nyligen publicerat en bok om pandemin, Lies my government told me – and the better future coming, som tillhör de mest sålda böckerna på Amazon.

Nils Littorin, one of the founders of the Physicians’ Appeal, has a few days ago made a video interview with Robert Malone. Shortly after the interview was published, Malone announced that he would be giving a lecture at our conference. We are immensely proud of this, Malone invented the mRNA technique and has deep insights into the efficacy of vaccines and is one of the most prominent and well-known of the doctors and scientists who have expressed criticism of the official pandemic management. He has recently published a book about the pandemic, Lies my government told me – and the better future coming, which is one of the best-selling books on Amazon.

Länk till intervjun:
Link to the interview:
https://www.youtube.com/watch?v=88pJvUBkdxY

Längre ner på vår hemsida finns mer information om konferensen och länk till anmälan.
Further down on our website you will find more information about the conference and a link to register.

Per Shapiro intervjuar Ann-Cathrin Engwall

Per Shapiro har intervjuat Läkaruppropets immunolog Ann-Cathrin Engwall om bland annat existensen av virus, shedding/transmission, hydror och grafen i covidvaccinet, om vilka biverkningar covidvaccinen kan ge och vad som händer med immunförsvaret efter varje ny vaccindos.

Länk till intervjun:

Både Ann-Cathrin Engwall och Per Shapiro medverkar på Läkaruppropets internationella konferens om covidstrategin på Stockholm Waterfront Conference Centre 21-22 januari 2023.
Längre ner på vår hemsida finns mer information om konferensen och länk till anmälan.


Uppdaterad: 9/1 2023
På konferensen deltar 15 utländska föreläsare av yppersta klass och med unika kunskaper och insikter om bland annat immunitet, mortalitet och behandling av covid-19-infektionen samt effekten och biverkningarna av covidvaccinen:


Update: 9/1 2023
Fifteen prestigious international speakers have accepted an invitation to attend. This panel of experts possess a unique blend of knowledge and insight on immunity, mortality and treatment of COVID-19, and the efficacy and side effects of COVID vaccines etc.

Internationell konferens om covidpandemin på Stockholm Waterfront Congress Centre 21-22 januari 2023

Vi är mycket glada över att två mycket spännande personer tackat ja till att föreläsa på vår konferens.

Den ena är Pierre Kory, USA, lungläkare och specialist inom intensivvård och grundare av FLCCC som sedan flera år arbetat för behandling av covid, och Kory själv har behandlat tusentals patienter med ivermektin. Den andra är Sacha Latypova, Ukraina och USA, som har arbetat flera decennier som chef för kliniska prövningar av läkemedel på bl a Pfizer och J&J och anser att alla säkerhetsregler satts ur spel för covidvaccinen och har en väldokumenterad och logisk förklaring till varför.

Vi har tack vare så många anmälningar och därmed en god ekonomi permanent sänkt priset för konferensen till 1 300 kr. Längre med på vår hemsida finns länk för anmälan. För att betala 1 300 kr, ange i fönstret Rabattkod New Price.

Några medlemmar i Bio-Medico Legala Nätverket (BMLN) skickade i juli 2022 ett flertal frågor om vaccinering till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Därpå följde en mailväxling med myndigheterna under ett antal månader. Samtliga frågor, svar och kommentarer har nu sammanställts i ett slutligt dokument.

International conference on the COVID pandemic on 21st-22nd January 2023 at the Stockholm Waterfront Congress Centre

The price has been permanently reduced from 1 700 SEK to 1 300 SEK thanks to many early registrations and a secured economy. 

Link to more information:
https://lakaruppropet.se/2022/12/01/internationell-konferens-om-covidpandemin-pa-stockholm-waterfront-congress-centre-21-22-januari-2023/

Link to the application:
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=83515

Ett fel smög sig in i vårt senaste nyhetsbrev

Det står 21-22 januari 2022 men skall naturligtvis vara 21-22 januari 2023.

I Sverige har det injicerats cirka 310 000 doser av Pfizers vaccin som saknade tillverkningstillstånd

EpochTimes skriver att sannolikt cirka 310 000 doser av Pfizers covidvaccin har administrerats olagligt. De specifika batcherna har saknat tillverkningstillstånd. Enligt Hedley Rees, senior konsult på Pharma Flow i Storbritannien och expert på hanteringen av leveranskedjan inom läkemedelsindustrin, är detta förfarande ”…allvarligt, oacceptabelt, farligt, bedrägligt och olagligt enligt EU:s direktiv.”

EMA delegerade till Läkemedelsverket uppdraget att övervaka om tillverkningen av Pfizers vaccin gjordes enligt god tillverkningssed. Tillverkningen visade sig ha många brister, 117 stycken anmärkningar gjordes varav 3 allvarliga, bland annat att andelen mRNA i vaccinet skilde sig markant åt mellan de kliniska och de kommersiella batcherna (tillverkningsserier).

När inte god tillverkningssed kan garanteras är det olagligt att använda det vaccinet eller läkemedlet på människor, för då ökar risken att substansen är ineffektiv, men dessutom att den ger svåra biverkningar som i värsta fall leder till döden.

https://epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion—Lakemedelsverket-blundar-568601#

Läkaruppropet på sociala medier

Här på hemsidan hänvisar vi till utvalda artiklar, filmer och poddar, och publicerar även en del originalartiklar. Men vi är också mycket aktiva på sociala medier.

Vi finns på:

  • Facebook (https://m.facebook.com/100065247540141/ )
    och har där 26 000 följare
  • Instagram (@lakaruppropet/Instagram) 12 300 följare
  • Telegram (https://t.me/lakaruppropetbmln) drygt 2 400 följare
  • Twitter (@lakaruppropet1/Twitter)
    där har vi bara funnits sedan 26 juni 2022 och följarskaran ökar kraftigt, är idag 3 800 stycken, och målet är att nå 10 000 följare före årsskiftet.

Tyvärr är så kallade fact checkers (de saknar helt medicinsk utbildning) mycket aktiva på Facebook och Instagram och både censurerar oss och nedgraderar oss i flödet. Detta är anmärkningsvärt, vi har alltid medicinska källor till det vi lägger ut. På Telegram och Twitter censureras vi inte.

Lördag 19 nov 2022 hålls en internationell konferens om covid-pandemin i Oslo.

Några av föreläsarna: patologen Ryan Cole, USA; kardiologen Aseem Malhotra, Storbritannien; forskaren Astrid Stuckelberger som arbetat länge åt WHO, Schweiz; professorn i infektionssjukdomar Christian Perronne, som också arbetat högt upp i WHO, Frankrike; forskaren och internmedicinaren Meryl Nass, USA; barn & ungdomspsykiatern Sven Román från Läkaruppropet.

https://view.creativemail.com/v1.0/campaigns/0418908d-08a8-4f9d-a68d-36aa462d4c84/view

¿El mayor escándalo sanitario de nuestro tiempo?

Sven Román es médico psiquiatra de niños i adolescentes y uno de los fundadores de Läkaruppropet (La Apelación de los Médicos). En esta primera entrevista desde la primavera del 2021, nos ayuda a distinguir ”el elefante en la habitación” cuando se trata de las sospechas de efectos secundarios por las vacunas.

A veces vemos solo el contorno de él en la turbulenta corriente de extrañas enfermedades y muertes. Pero en las noticias se exponen solo como particularidades pasageras sin contexto.

La entrevista se complementa con varios testimonios contundentes como los de una jugadora élite de balonmano, la cual no ha podido jugar desde que se dió la vacuna

y el de una mujer de 54 años a la que se le niega una vital transplatación de pulmón si no se da la vacuna.

La entrevista digital tiene subtítulos en español.

Parte 1:

https://rumble.com/v1r82ru-folkets-radio-el-mayor-escndalo-sanitario-de-nuestro-tiempo-parte-1.html

Parte 2:

https://rumble.com/v1r617s-folkets-radio-el-mayor-escndalo-sanitario-de-nuestro-tiempo-parte-2.html/

Nu har Per Shapiros intervju av Läkaruppropets Sven Román även publicerats i en version med svensk textning.

 

Del 2:

The biggest health scandal of our time?

Sven Román is a child and adolescent psychiatrist and one of the founders of Läkaruppropet (the Physicians’ Appeal).

In this first interview since the spring of 2021, he helps us see the ”elephant in the room” when it comes to suspected vaccine side effects. We sometimes see the outlines of it in the torrent of strange illnesses and deaths, but in the news these are consistently portrayed as isolated incidents without context.

The interview is complemented by several powerful testimonies, including an encounter with a young elite sportswoman who has been unable to play handball since taking the shot and a 54-year-old woman who is being denied a life-saving lung transplant because she has not been vaccinated.

The video interview has English subtitles.

Part 1:
https://rumble.com/v1qvn2w-folkets-radio-the-biggest-health-scandal-of-our-time-part-1.html

Part 2:
https://rumble.com/v1qt9lo-folkets-radio-the-biggest-health-scandal-of-our-time-part-2.html

Läkaruppropet har polisanmält Facebook Sverige för brott mot yttrandefriheten enligt Sveriges grundlag, Europakonventionen och FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter.

Facebook har sedan midsommarafton 2022 begränsat och bestraffat vårt konto, och när de den 11 oktober 2022 stängde av oss 30 dagar från att kommentera och skriva inlägg bestämde vi oss för att polisanmäla.

Vi kommer att lägga upp alla handlingar i detta ärende och fortlöpande uppdatera med kompletteringar.

Om andra Facebookanvändare också anser sig felaktigt censurerade, så gör gärna en polisanmälan. Ni kan använda vår anmälan och komplettering som mall. Polisanmälan gällande yttrandefrihet görs via telefon, komplettering sker via mejl till registrator.

Dokumenten kan läsas i kronologisk ordning nedan:Begäran om omprövning, dnr 5000-K1219339-22;

Det är riktigt att avtalsbrott lyder under de civilrättsliga reglerna.

Grundlagsskyddade fri- och rättigheter kan dock inte förhandlas eller bortförhandlas i ett civilrättsligt avtal.

Läkaruppropet ideell förening hävdar inte avtalsbrott utan har anmält brott mot yttrandefriheten, vilket utgör ett polisiärt ärende.

Läkaruppropet ideell förening begär att polismyndigheten omprövar sitt beslut.

I det fall polismyndigheten vidhåller att brott mot yttrandefriheten enligt svensk lagstiftning utgör ett civilrättsligt ärende begärs en utförlig motivering, med lagstöd.

Sven Román för Läkaruppropet ideell förening

 

Juristerna i Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk har sammanställt ett dokument över till vilka instanser vaccinskadade kan vända sig om de önskar skadestånd.

Sammanfattning:
Om du drabbas av personskada som uppstått i samband med användning av läkemedel i vården kan du få ersättning, antingen via Läkemedelsförsäkringen eller patientförsäkringen.

Läkemedelsförsäkringen ägs av läkemedelsindustrin. Skador från vaccin vars tillverkare inte är anslutna till Läkemedelsförsäkringen prövas istället av Kammarkollegiet.

Om du nekas ersättning, eller om du istället vill vända dig direkt mot vaccintillverkaren eller staten kan du välja att föra talan i allmän domstol.
(uppdaterad nov-2022)

Sture Blomberg – medlem av Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk, till yrket läkare med dubbelspecialitet inom narkos- och intensivvård & gynekologi samt även docent – har på sin blogg skrivit om de gummiliknande långa blodproppar som många balsamerare hittat när de vid balsameringen tömt de döda kropparna på blod.

Detta är enskilda observationer. Det har alltså inte gjorts någon studie, så vi kan inte veta om det finns ett evidensbaserat samband mellan covidvaccinen och dessa ytterst märkliga strukturer i de avlidnas blodkärl. Men vi anser att det inger oro och borde utredas närmare, genom oberoende studier via obduktioner och genom analys av vad blodpropparna består av.

https://trovetandeochvetenskap.se/langa-harda-gummi-liknande-strangar-i-blodet-hos-covid-19-vaccinerade-20/

Vi är mycket stolta över att kungöra att Läkaruppropet är den 3:e högst placerade nykomlingen gällande inflytande på sociala medier i Sverige.

Medieakademin presenterar årligen Maktbarometern, en kartläggning av makt i våra största digitala kanaler. Läkaruppropet intar plats 3 gällande nykomlingar och plats 240 totalt.

Länk till Maktbatometern:

https://medieakademin.se/wp-content/uploads/2022/10/Maktbarometern_2022-presentation-v5-web68.pdf

Narkos- och intensivvårdsläkaren Sture Blomberg, medlem av Bio-Medico Legala Nätverket, intervjuas i Lokalpressen för Lerum och Partille (Stor-Göteborg) angående handbollsstjärnan Cindey Darrells skador efter vaccineringen. En inslag med henne ingår i Per Shapiros nyligen publicerade intervju med Sven Román.

”Vår tids största hälsoskandal? 

Sven Román är barn och ungdomspsykiater och en av grundarna av Läkaruppropet.

I denna första intervju sedan våren 2021 hjälper han oss få syn på  ”elefanten i rummet” när det gäller misstänkta vaccinbiverkningar. Vi ser ibland konturerna av den i den strida strömmen av märkliga sjukdoms- och dödsfall, men i nyheterna skildras dessa genomgående som enskildheter utan sammanhang.

Intervjun kompletteras med flera starka vittnesmål, bland annat får vi möte en ung elitidrottskvinna som inte kunna spela handboll sedan hon tog sprutan samt en 54-årig kvinna som nekas en livsnödvändig lungtransplantation för att hon inte är vaccinerad.

Del 1:

https://rumble.com/v1n9lyo-folkets-radio-vr-tids-strsta-hlsoskandal-del-1.html

Del 2:

https://rumble.com/v1n9ndi-folkets-radio-vr-tids-strsta-hlsoskandal-del-2.html

Anmodan om besvarande av angelägna frågor kopplade till covid-19-vaccinering

Bio-Medico Legala Nätverket skickade en anmodan med 12 frågor kopplade till covidvaccinering till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket den 5 juli 2022. Den 21 juli fick vi svar från Folkhälsomyndigheten, och den 28 september svarade Läkemedelsverket.

Den engelska dokumentären med bland annat kardiologen Aseem Malhotra och som sändes 28 september 2022 är oerhört sevärd. Kanske är det den bästa film som gjorts om skadorna av covidvaccinen.

Dokumentären är mycket gripande. Vi får bland annat följa sex personer som drabbats av allvarliga vaccinskador samt en kvinna vars 32-åriga man avled efter vaccinationen. Samtliga har bemötts illa av myndigheterna. Flera av dem har haft självmordstankar.

Vi rekommenderar starkt denna film och att den sprids till så många som möjligt. Vi anser att SVT att snarast borde visa den.

https://youtu.be/dIVZ5ssWB-o

All covidvaccination av ammande kvinnor bör omedelbart upphöra

Barn dör och får livshotande biverkningar i paritet med vad neurosedyn orsakade på 60-talet, och som är orsaken till de mycket rigorösa krav som ställs på nya läkemedel och vaccin. Att vi åsamkar de mest sköra individerna i vårt samhälle dessa skador är en monumental skandal.

In English:

https://rtmag.co.il/english/648-reports-of-side-effects-in-infants-exposed-to-the-covid-19-vaccines-via-breastfeeding

All Covid-19 vaccination of breastfeeding women should be stopped immediately.

All Covid-19 vaccination of breastfeeding women should be stopped immediately.

 

Bröstcancer i slutenvård och specialiserad öppenvård har 2021 sannolikt ökat för kvinnor 25-69 år

Obs: Artikeln uppdaterad 25 september och 7 oktober 2022.

En patolog och medlem av Bio-Medico Legala Nätverket har upptäckt ökad förekomst av bröstcancer sedan vaccineringen inleddes. Det är enligt patologen även fler yngre kvinnor som fått bröstcancer, tumörerna är ofta betydligt större än normalt och växer även ovanligt snabbt. 

Flera patologer i andra länder har gjort liknande fynd: Roger Hodkinson i Kanada, Ryan Cole i USA och professor Arne Burkhardt med kollegor i Tyskland.

Är detta bara en slump? Är patologens upptäckt endast ett lokalt fenomen i hennes verksamhetsområde, eller är det representativt för hela Sverige?

Vi har studerat Socialstyrelsens statistikdatabas för diagnoser i slutenvård och specialiserad öppenvård. Vi har utifrån förekomst av bröstcancer för kvinnor 25 år och äldre 2011-2020 gjort en regressionsanalys/trendlinje. Då kan man förutspå vad det ska bli det 11:e året, vilket är 2021. 

På grund av pandemin så minskade mammografiscreeningen från mars 2020 och under stora delar av det året. Av Socialstyrelsens dokument ”Covid-19 pandemins påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet” och ”Nationell utvärdering – bröstcancerscreening med mammografi” framgår att screening med mammografi minskade framför allt för kvinnor 70 år och äldre.

Sedan flera år är det betydligt fler kvinnor med bröstcancer som behandlas i specialiserad öppenvård än i slutenvård. För att få en korrekt bedömning av om cancerfallen ökar är det därför mest adekvat att använda statistik som inkluderar både slutenvård och specialiserad öppenvård.

Eftersom mammografiscreeningen minskade i framför allt åldersgruppen 70 år och äldre 2020, så vore det logiskt att det i denna grupp skedde en ökning av bröstcancerdiagnoserna 2021. Men vår analys visar på motsatsen. I gruppen 70 år och äldre har ingen ökning skett om man utgår från trenden för föregående 10 år. Men i gruppen 25-69 år, där mammografiscreeningen enligt Socialstyrelsen inte förändrats särskilt mycket 2020, har det skett en förhållandevis kraftig ökning på 12,6 procent. 

Än mer oroande är att den allra kraftigaste ökningen på 13,9 procent har skett för relativt unga kvinnor, i åldersgruppen 45-54 år.

En invändning mot en linjär regressionsanalys för 10 år är att minskningen av bröstcancerfall planade ut för de sista 5 åren i tidsserien. Görs en regressionsanalys baserad på de 5 närmast föregående åren blir den procentuella ökningen i åldersgruppen 25-69 år istället för 12,6 procent 3,4 procent.

Sammantaget har alltså antalet bröstcancerfall för kvinnor 25-69 år per 100 000 ökat. De har blivit 12,6 procent högre än det förväntade resultatet utifrån trenden för 2011-2020. I faktiska siffror är det 1 042 fler kvinnor 25-69 år som fått bröstcancer 2021 än förväntat. Görs regressionsanalysen utifrån föregående 5 år blir ökningen 3,4 procent eller 302 fler bröstcancerfall.

Vi har den stora glädjen att meddela att vår ideella förening Läkaruppropet nu har fått ett bankkonto och ett swishnummer. Du får gärna skänka en gåva  och därmed stötta vår verksamhet. 

För de pengar vi får in kan vi bland annat producera trycksaker och annonsera i kollektivtrafiken. Sannolikt är det bara några procent av alla i vårt land som känner till att vi existerar, men genom dessa insatser kan vi göra Läkaruppropet och det som Bio-Medico Legala Nätverket står för betydligt mer känt. Då kan vi kanske vända atlantångaren.

För den som vill stötta oss, så är bankgironumret 5904-7431, och vårt namn Läkaruppropet ideell förening. Det går också bra att swisha på 123 059 78 56.

Om du bor i utlandet, går det bra att använda bankgironumret 5904-7431, men dessutom behövs BIC som är HANDSESS och IBAN-numret, SE81 6000 0000 0006 2670 7838.

We are pleased to inform you that it is possible to donate to our non-profit organisation Läkaruppropet (Medical Doctors’ Appeal). This can also be done from abroad. With the donations we receive, we can spread our message to many more people, including by producing printed material and through advertising.

For payments from abroad, please use the bankgiro number 5904-7431, BIC HANDSESS and IBAN number SE81 6000 0000 0006 2670 7838.

Hur det israeliska hälsoministeriet ljög och manipulerade en expertrapport om biverkningar

En inspelning från ett zoommöte av en visselblåsare visar att Israels hälsominister ljuger och har fört hela sin befolkning bakom ljuset. Ett nytt biverkningssystem visade bland anat 1) en mycket stor omfattning av biverkningar och många nya, 2) att biverkningar ofta återuppstod efter nya doser och att 3) biverkningar kunde kvarstå i över ett år. Några av biverkningarna var helt nya och har inte publicerats i några tidigare studier och Pfizer kände inte till förekomsten av långvariga biverkningar. Hälsoministern har i sin redovisning av rapporten manipulerat den gravt och hävdat att vaccinen fortfarande är effektiva och säkra.

Artikeln är publicerad av Josh Guetzkow, docent i kriminologi, 3 september 2022. Vi har översatt artikeln till svenska.

Och här finns originalartikeln på engelska: 

https://jackanapes.substack.com/p/how-did-the-israeli-ministry-of-health?utm_medium=ios


Tyvärr är manifestationen som skulle ske i Stockholm 3 september och där Läkaruppropet skulle delta inställd.

Eventuellt blir det en manifestation senare, vilket vi i så fall kommer meddela.

Intervjun i Folkets Radio med Anette Stahel, magister i biomedicin och medlem av Bio-Medico Legala Nätverket, har släppts i en version med engelsk undertext.

I intervjun analyserar hon EMA:s godkännande av Pfizers vaccin, och drar slutsatsen att vaccingruppen drabbades av tre gånger fler skador och symtom än kontrollgruppen, och hon berättar också om de 919 vaccinerade som 2021 avled med covid-19 men av Folkhälsomyndigheten registrerades som ovaccinerade.

https://www.bitchute.com/video/0nd66O9CAkwE/

Vill man läsa mer om Folkhälsomyndighetens felaktiga bokföring av avlidna med covid-19, finns här en länk till den engelska versionen av artikeln.

https://lakaruppropet.se/public-health-agency-reporting-has-distorted-mortality-rates-for-the-unvaccinated-and-vaccinated/

We would like to promote an interview with English translation by Annette Stahel, MSc in Biomedicine, who analysed the studies for the conditional approval by the EMA of the Pfizer vaccine (she considers the study very weak and also shows that the vaccine group suffers about three times more injuries and symptoms than the control group) and who also talks about the 919 deaths vaccinated with covid-19 in 2021 that the Swedish Public Health Agency wrongly recorded as unvaccinated.

Here the interview:

https://www.bitchute.com/video/0nd66O9CAkwE/

Here is an English version of the article on the Swedish Public Health Agency’s accounting trickery.

https://lakaruppropet.se/public-health-agency-reporting-has-distorted-mortality-rates-for-the-unvaccinated-and-vaccinated/

Nils Littorin, blivande specialist i psykiatri och en av de tre grundarna av Läkaruppropet, har intervjuat immunologen Ann-Cathrin Engwall, medlem av Bio-Medico Legala Nätverket, och hennes man Bo Engwall, som närstuderar statistik, angående:

1) felkällor i alla studier av vaccinens effekt vilket alltid förskönar effekten och även försämrar utfallet av covidinfektion för ovaccinerade,

2) hur farligt apkoppor är samt

3) om Ann-Catrin Engwalls rapid response i BMJ om vad som skulle kunna vara orsaken till leverinfektionerna hos små barn.

https://m.youtube.com/watch?v=53sI1QYKaNY&feature=youtu.be

Videon med patologen Ute Krüger, medlem av Bio-Medico Legala Nätverket, från konferensen i Oslo 4 juni 2022 har fått en enorm spridning och visats 200 000 gånger på Covid for Ethics kanal på rumble. Men Utes föreläsning på tyska i samma ämne, vad hon ser för förändringar i vävnadsprov efter covidvaccineringen, från januari 2022 är ännu mer populär och har visats 227 000 gånger, trots att det är betydligt färre personer i världen som förstår tyska.

Nu har den videon kommit med engelsk speakerröst. 

In einem 26-minütigen Video (mit deutschen Untertiteln) beschreibt die Pathologin Ute Krüger, die Mitglied des Bio-Medico Legala Netzwerks ist, ihre Erkenntnisse, dass Brustkrebs und andere Krebsarten seit Beginn der Impfung gegen Covid-19 zunehmend zu verzeichnen sind. 

Krüger hat eine erhöhte Anzahl von Krebserkrankungen festgestellt, oft bei jüngeren Patienten, die Tumoren scheinen größer zu sein, schneller und aggressiver zu wachsen, und das bereits bei Erstdiagnose. Ihre Ergebnisse stimmen unter anderem mit Berichten mehrerer deutscher Pathologen und dem amerikanischen Pathologen Ryan Cole überein.

https://rumble.com/v1f0wiv-ute-krger-covid-impfung-und-turbokrebs-pathologische-beweise.html

Det kommer att ske en manifestation i Stockholm 3 september klockan 14-17. Vi i Läkaruppropet stöttar manifestationen, och vi kommer eventuellt även att hålla tal. Manifestationen är politiskt obunden.

https://folkstyre.org

Ute Krüger: COVID vaccination and turbo cancer: pathological evidence

I en 26 minuter lång video beskriver patologen Ute Krüger, som är medlem i Bio-Medico Legala Nätverket, sina fynd om att bröstcancer och andra cancerformer förekommer i ökad utsträckning sedan vaccineringen mot covid-19 inleddes.
Krüger har funnit ett ökat antal cancerformer, ofta hos yngre patienter, som är större och växer snabbare och aggressivare redan vid den första diagnosen. Hennes resultat stämmer väl överens med rapporter från bland annat flera tyska patologer och den amerikanska patologen Ryan Cole. Videon har engelsk undertext.
https://rumble.com/v1do1rb-covid-vaccination-and-turbo-cancer-pathological-evidence-with-english-subti.html
In this 26-minute video (with English subtitles), pathologist Ute Krüger, a member of the Bio-Medico Legal Network, describes her findings on breast cancer and other cancers that are on the rise since the introduction of the covid-19 vaccine.
Krüger has found an increased number of cancers, often in younger patients, that are larger and grow faster and more aggressively from the time of initial diagnosis. Her findings are in good agreement with reports from several German pathologists and the American pathologist Ryan Cole, among others.
https://rumble.com/v1do1rb-covid-vaccination-and-turbo-cancer-pathological-evidence-with-english-subti.html

Bio-Medico Legala Nätverket skickade en anmodan med 12 frågor kopplade till covidvaccinering till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket den 5 juli 2022. Den 21 juli fick vi svar från Folkhälsomyndigheten. Så snart vi fått svar från Läkemedelsverket publiceras även de svaren.

Bio-Medico Legala Nätverket skickade en anmodan med 12 frågor kopplade till covidvaccinering till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket den 5 juli 2022.

Vaccinrelaterade allvarliga biverkningar överstiger risken för sjukhusvistelse med covid-19 i den svenska befolkningen

Vi publicerade artikeln ”Vaccine Associated Serious Side Effects Exceed the Risk of Hospitalization with COVID-19 in the Swedish Population” på Brownstone Institute 15 juli 2022. Vi har fått tillåtelse av webbsidans ansvarige utgivare Jeffrey Tucker att publicera en svensk översättning på vår hemsida.

Svensk översättning av vår artikel som publicerades på Brownstone Institute 15 juli 2022

Serious Side Effects Exceed the Risk of Hospitalization with COVID-19 in the Swedish Population

Vi är mycket glada över att kunna berätta att fem medlemmar av Bio-Medico Legala Nätverket – barn och ungdomspsykiatern Sven Román, filosofie magistern i biomedicin Anette Stahel, docenten i cellbiologi Jonathan Gilthorpe, religionsfilosofen Johan Eddebo och docenten i matematik Niklas Lundström – fått en artikel publicerad på Brownstone Institute.
I artikeln jämför författarna antal personer som drabbats av misstänkta allvarliga biverkningar med antalet personer som vårdats på sjukhus eller avlidit med covid-19. Slutsats: Vaccinen är bara fördelaktiga för en grupp, män äldre än 90 år.

We are delighted to announce that five members of the Bio-Medico Legal Network – child and adolescent psychiatrist Sven Román, master of philosophy in biochemistry Anette Stahel, associate professor of cell biology Jonathan Gilthorpe, philosopher of religion Johan Eddebo and associate professor of mathematics Niklas Lundström – have had an article published by the Brownstone Institute.
In the article, the authors compare the number of people who suffered suspected serious side effects with the number of people hospitalized or who died with covid-19. The conclusion: the vaccine is only beneficial for one group, men older than 90.


Medlemmar i Bio-Medico Legala Nätverket skickade i tisdags in en frågelista till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket där myndigheterna anmodas att besvara ett antal angelägna frågor kopplade till covid-19-vaccinering. Frågelistan publiceras nedan.

Anmodan om besvarande av angelägna frågor kopplade till covid-19-vaccinering

Axel Berglund, jurist och medlem av Bio-Medico Legala Nätverket, har sammanfattat den svenska coronastrategin i en mycket kraftfull debattartikel. Den rekommenderas varmt.

the British Medical Journal
Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog och medlem av Bio-Medico Legala Nätverket, har fått en förkortad version av artikeln vi nyligen publicerade på Läkaruppropet om hepatit hos små barn publicerad som en så kallad Rapid Response i British Medical Journal.
Vi känner oss mycket stolta över att hon är med i vårt nätverk och fick in denna viktiga artikel i den ansedda medicinska tidskriften.
Ann-Cathrin Engwall, immunologist, virologist and a member of the Bio-Medico Legal Network, published an abridged version of the article we recently published on our Swedish Läkaruppropet (the Physicians’ Call) with her hypothesis for the newly discovered hepatitis in young children and its possible connection to the mass vaccination with adenovirus vector vaccines in combination with lockdowns. The publication is a so-called Rapid Response in the British Medical Journal.
We are honored that she is part of our network and managed to get this important article into one of the most prestigious medical journals in the world.

https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1197/rr-3

Anette Stahel, filosofie magister i biomedicin, medlem av BMLN och en av författarna till artikeln som Läkaruppropet publicerade om att Folkhälsomyndigheten 2021 felaktigt flyttade över 919 avlidna i covid-19 och som vaccinerats till gruppen ovaccinerade, har intervjuats av Per Shapiro.

Annette Stahel har skärskådat den studie som ligger till grund för Folkhälsomyndighetens rekommendation till allmänheten att vaccinera sig med Pfizers covidvaccin Corminaty. Hon anser att studien är mycket svag och att den dessutom visar att vaccingruppen drabbas av cirka tre gånger mer skador och symtom än kontrollgruppen.

Immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwall, medlem av Bio-Medico Legala Nätverket..

…har skrivit en artikel om den hepatit som drabbar små barn världen över.
Hennes hypotes är att det är relaterat till en viss typ av covidvaccin.

Vi vill slå ett slag för att signera ett upprop för att stoppa förslaget att WHO ska få herravälde över all framtida pandemibekämpning.

Det brinner i knutarna, WHO har möte om detta 22-28 maj.
Översatt från engelska en inbjudan från Life-Site-teamet att signera uppropet:
”De senaste två åren har varit fyllda av överträdelser av medborgerliga rättigheter från nationella regeringars sida, men nu försöker WHO att tillägna sig samma drakoniska befogenheter på global nivå.
194 länder som representerar 99 procent av världens befolkning förväntas underteckna pandemifördrag som skulle göra det möjligt för WHO att diktera exakt hur ditt land reagerar på ett nytt sjukdomsutbrott som de anser vara en pandemi.
Detta är en prekär tid då frihet och självbestämmande måste försvaras mot dem som skulle vilja köra över era medborgerliga rättigheter.
Hjulen är redan i rullning och Biden-administrationen har lagt fram ändringsförslag till WHO:s internationella hälsoreglemente, vilket skulle ge generaldirektören rätt att förklara hälsokriser i vilket land som helst, även om det ifrågavarande landet bestrider detta.
Dessa ändringar, som kommer att bli rättsligt bindande om de antas av Världshälsoförsamlingen (WHO:s styrande organ), lägger grunden för att ett fullfjädrad pandemifördrag ska kunna antas.
Med 20 nationella ledare som redan kräver ett pandemifördrag måste vi motsätta oss en återgång till globala låsningar, vaccinmandat och propaganda, framför allt från WHO.
Vår rätt till självbestämmande måste respekteras i alla politiska beslut.
Tack för att ni undertecknar och delar denna petition för att visa WHO att ni inte accepterar deras maktövertagande.
Med vänliga hälsningar,
Tim Jackson och hela Life-Sife-teamet.”
Några av undertecknarna:
Organisationer:
* Truth for Health Foundation
* Unity Project
* Children’s Health Defense
* World Council for Health
* DailyClout.io
* Corona Investigative Committee
* Stand for Health Freedom
* Doctors for COVID Ethics
* Global Health Responsibility Agency
* Alliance for Natural Health USA
* US Freedom Flyers
Individer:
* Peter McCullough, kardiolog och professor
* Robert F. Kennedy Jr., ordförande Children’s Health Defense
* Mary Holland, ordförande och chefsjurist CHD
* Reiner Fuellmich, advokat, Tyskland
* Tess Lawrie, Världsrådet för hälsa
* Stephanie Seneff, förste forskningsforskare, MIT
* Mike Yeadon, tidigare CSO (strategichef) för Pfizer
* Naomi Wolf, VD för Daily Clout, författare till Other People’s Bodies.
* Professor Sucharit Bhakdi, professor
* Professor Michael Palmer, professor
* Judy Mikovits, forskare
Länk till uppropet:

WHO har möte 22-28 maj angående bland annat förslag från USA om att alla medlemmar ska låta WHO enväldigt sköta framtida pandemihantering.

 Genomförs detta kan alltså inte enskilda nationer ha en egen strategi. Hade detta förslag varit genomfört före covidpandemin hade även Sverige varit tvungna att införa lockdown.
Det kommer även nästa vecka andra nyheter som kan inskränka svenska medborgares friheter vid framtida epidemier och pandemier. Den 24 maj lämnar en ensamutredare förslag på hur smittskyddslagen ska förändras.

Public Health Agency reporting has distorted mortality rates for the unvaccinated and vaccinated

We are publishing a new original article, after Läkartidningen, Dagens Medicin and Svenska Dagbladet declined to publish the article. We find this remarkable, as the article is about the Public Health Agency misleading the public and wrongly reporting 919 people who died in covid-19 in 2021 as unvaccinated. This should be newsworthy, and the signatories have a very high combined medical expertise: 29 doctors and scientists in medicine or related fields.

However, what matters is not whether the article is published in the mainstream media, but whether it is read. So we hope it will get a really wide circulation when we decide to publish it ourselves. We will publish a follow-up article in a few weeks’ time, looking in particular at the misleading actions of another authority.

”Britta Björkholm, Public Health Agency: ’I don’t know what to say. We have a lot of figures.”

Folkhälsomyndighetens rapportering har förvanskat dödligheten för ovaccinerade och vaccinerade 

Vi publicerar en ny originalartikel, efter att Läkartidningen, Dagens Medicin och Svenska Dagbladet tackat nej till att publicera artikeln. Detta anser vi är anmärkningsvärt, då artikeln handlar om att Folkhälsomyndigheten vilselett allmänheten och felaktigt redovisat 919 personer som avled i covid-19 år 2021 som ovaccinerade. Detta borde ha ett stort nyhetsvärde, och de som signerat har sammantaget en mycket hög medicinsk kompetens: 29 läkare och forskare inom medicin eller närliggande område.

Det viktiga är dock inte om artikeln publiceras i etablerad media, det är om den läses. Vi hoppas därför att den får en riktig stor spridning när vi nu väljer att själva publicera den. Vi kommer om några veckor publicera en uppföljande artikel där vi framför allt skärskådar en annan myndighets vilseledning.

Våra myndigheter påstår att det är ytterst sällsynt att det upptäcks biverkningar av vaccin efter flera år. Stämmer det?

Arnaldo Kaminer och Sven Román, båda medlemmar i Bio-Medico Legala Nätverket, har skrivit en kort artikel i ämnet.

Klicka på de tre punkterna längst ned i pdf:en för att ladda ned.

I den medicinska tidskriften The Lancet hävdas i en artikel att antalet döda av covid-19-infektionen utifrån data för länders totala dödlighet (överdödlighet) är betydligt högre än de officiella siffrorna. Kirurgen Ragnar Hultborn och docenten Lilian Weiss, som båda ingår i Bio-Medico Legala Nätverket, skriver i en artikel att Lancets siffror över de svenska dödstalen är men än tre gånger för höga, och undrar därför hur tillförlitliga siffrorna för de andra länderna egentligen är.

Hultborn och Weiss artikel publicerades utan graf som ett svar online under rubriken News i The Lancet. Vi publicerar artikeln på både svenska och engelska och med grafen.

Klicka på de tre punkterna längst ned i varje pdf för att ladda ned.

Klicka på de tre punkterna längst ned i varje pdf för att ladda ned.

British Medical Journal, en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter, har publicerat en artikel som skärskådar användningen av EBM, evidensbaserad medicin. Författarna konstaterar att EBM, som anses vara det som ska styra den medicinska forskningen och behandlingen, drivs av kommersiella intressen och särintressen.
Vi har översatt artikeln till svenska.

 

Källans länk i dokumentet:
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o702

Nils Littorin, en av Läkaruppropets grundare, talar på manifestationen ”Rör inte grundlagen” i Malmö 19 mars 2022.

Juristerna i Bio-Medico Legala nätverket har publicerat en debattartikel med kritik mot regeringens förslag om att ändra grundlagen för att kunna genomföra snabbare och mer kraftfulla åtgärder vid en pandemi.

Den engelska forskaren Tess Lawrie är en mycket klok och nyanserad person som för WHO:s räkning i januari 2021 talade om att ivermektin minskade dödligheten i covid-19-infektionen med 68 %.

I denna film riktar hon hård kritik mot läkaren Andy Hill, som i oktober 2020 fick i uppdrag av WHO att samla information om effekten av ivermektin. Han fick rapporter från de två amerikanska läkarna Pierre Kory och Paul Marik samt från Tess Lawrie. Han tog initialt till sig vad de tre delgav honom om att ivermektin skulle kunna rädda miljontals liv och avsluta pandemin, men agerade därefter på ynkligast möjliga sätt genom att kräva fler studier för att effekten av ivermektin skulle kunna bevisas och medicinen användas.

Tess Lawrie vädjar i filmen, som är ett öppet brev till Andy Hill, om att han ska berätta om vilken press han stod under, att han ska bli en visselblåsare. Om han gör det rätta, kommer hon att förlåta honom.

Filmen rekommenderas varmt.

En av grundarna av Läkaruppropet, Nils Littorin, intervjuas av Navid liksom Filip Sjöström från frihetsrörelsen. Navids beskrivning av programmet:

”Navid pratar med läkaren och partiledaren Nils Littorin, som även är initiativtagare till Läkaruppropet och demonstrationsledaren och vaccinkritikern Filip Sjöström. De pratar om pandemin, vaccination, restriktioner och vaccinpass samt ansvaret för hur man kommunicerar i en tid av rädsla, vilka rättigheter och skyldigheter frihet medför och vad en antivaxare egentligen är.”

Del 6 i Per Shapiros intervjuserie av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Folkhälsomyndighetens fick frågan varför friska barn, som i princip aldrig dör av covid, ska vaccineras, Socialstyrelsen fick frågan varför de också manipulerar statistiken så att det gynnar utfallet för vaccinerade och missgynnar utfallet för ovaccinerade.
Vid ankomst till presskonferensen hade Per Shapiro som brukligt i entrén anmält en separat intervju med Socialstyrelsens representant efter den gemensamma frågestunden. Men när Per kom fram för att ställa sina frågor så sa en påtagligt stressad pressansvarig att de hade förbokat taxi som de måste ta, annars skulle taxin åka utan dem. De hade inte räknat med någon separat intervju, sa han.

Sebastian Rushworth, en av de tre grundarna av Läkaruppropet, har intervjuat den danska läkaren, professorn och vaccinforskaren Christine Stabell Benn, som i sin forskning visat häpnadsväckande skillnader i effekt av levande försvagade vaccin och avsändare vaccin.
I samtalet med Christine Stabell Benn diskuteras även det aktuella läget inom vaccinforskningen, hur utifrån ovanstående kunskap ett optimalt vaccinationsprogram för barn skulle kunna skapas med relativt små justeringar av det befintliga systemet, hur föräldrar bör tänka kring vacciner för sina barn, och vaccinforskarens åsikt om covidvaccinerna och de årliga influensavaccinerna.”

Per Shapiro på Folkets Radio

har intervjuat virologen Ann-Cathrin Engwall, som är medlem i Bio-Medico Legala Nätverket, och även hennes make Bo Engwall, som är matematiskt skolad. De talar bland annat om varför det är olämpligt att vaccinera när det är hög smittspridning, varför gravida och barn inte bör vaccineras samt den falska bokföring som förekommer både i en studie av effekten av den tredje dosen av Pfizers vaccin i Israel och i Folkhälsomyndighetens redovisning av antal smittade och sjukhusvårdade i grupperna ovaccinerade och vaccinerade.

https://rumble.com/vv3usb-dr.-ann-cathrin-engwall-om-vaccinbiverkningar-och-tveksam-bokfring.html

Människorättsadvokaten Leigh Dundas berättar att sedan USA:s militär börjat vaccineras har sjukdomarna ökat med 11 gånger, från 1,7 miljoner till 22 miljoner. Svenskt text.

Advokat Fatemeh Pakyari, som ingår i Bio-Medico Legala Nätverket, har sammanställt en ”Arbetsrättslig rättsutredning angående arbetsgivares krav på vaccination m m.

Denna sammanställning kan vara till mycket god hjälp för alla som blivit uppsagda eller riskerar uppsägning på lösa grunder inom vården, men även inom andra områden. Här tas även upp ”tvingande åtgärder” såsom krav att bära mask eller ta ett test.

Ladda ned pdf

… genom att klicka på de tre punkterna längst ned till höger i dokumentet och välj ”download pdf file”

Journalisten Per Shapiro

frågar 27 januari 2022 på Folkhälsomyndighetens presskonferens varför inte ovaccinerade redovisas som en egen grupp och utan de som tagit en eller två doser och där det inte gått 2 veckor efter dos 2.

Senator Ron Johnson lät en expertpanel berätta om covid, behandlingen och vaccinen 24 januari.

Läkaruppropet har för första gången blivit uppmärksammat i etablerad media.

Corren, den ledande dagstidningen i Östergötland, berättar om vad Läkaruppropet vill och har intervjuat virologen och immunologen Ann-Cathrin Engwall. 

Artikeln finns bakom betalvägg. Vi redogör kort nedan för innehållet.

Texten berättar först att Läkaruppropet bildades i mars av flera läkare och forskare för att de ansåg att restriktionerna var för hårda. Artikel beskriver att uppropet har 24 414 underskrifter, varav 1 574 medicinsk personal och 97 forskare.

Uppropet vill minska restriktioner, bland annat ta bort all distansundervisning inom grund- och gymnasieskola, och förbättra skyddet för riskgrupper.

Immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwall intervjuas som en av forskarna bakom uppropet. Hon betonar att man måste ha ett helhetsperspektiv när man inför denna typen av restriktioner. Ytterst få drabbas idag av svår coronainfektion, och åtgärderna kostar väldigt mycket samhällsekonomiskt och hälsomässigt. 

Engwall menar att det är en terrorbalans mellan virus och immunsystem. Om balansen rubbas, blir vi mer sårbara. Ett exempel är enligt immunologen att vi blivit mer mottagliga för RS-viruset.

Engwalls kritik av restriktioner är hård. Hon menar att om tio år kommer ”… världen betrakta lockdown och hårda restriktioner som ett grymt, psykologiskt och inhumant experiment.”

Några andra personer kommer också till tals i artikeln. Region Östergötlands smittskyddsläkare Britta Åkerlind anser att restriktionerna är befogade för att skydda de mest sårbara: gamla, sköra immunsvaga och de som inte vaccinerat sig.

Linköpings kommundirektör Paul Håkansson menar att många börjar tycka att restriktionerna för näringslivet, restauranger, kultur- och sportevenemang är för hårda. Han tror också att pandemin kan var över om några månader, vilket enligt honom skulle innebära att alla restriktioner faller, inklusive pandemilag och vaccinbevis.

Hela artikeln återfinns här:
https://corren.se/bli-prenumerant/artikel/r9zy6dvj

Nils Littorins tal på demonstrationen mot vaccinpass i Stockholm 22/1-2022


Vi vill uppmana er att även signera det nystartade Sjuksköterske-uppropet, som har samma syfte som vårt upprop. Alla kan signera även det uppropet.

Och med flera upprop med initiativtagare från vården blir vi ännu starkare och möjligheterna att vi får gehör för våra önskemål ökar.

Läkaruppropet kommer att ha talare på demonstrationerna på lördag 22 januari i både Stockholm och Göteborg.

Många känner säkert till att det imorgon lördag sannolikt blir de största demonstrationerna i Sverige mot den offentliga covidstrategin. I Stockholm har nästan 18 000 personer anmält att de tänker komma. Läkaruppropet blev för några veckor sedan tillfrågat om att hålla tal, och för att vi skulle delta i Stockholm var det helt avgörande för oss att arrangörerna hade fått ett skriftligt demonstrationstillstånd. Det kom igår.

Vi deltar som en fristående organisation. Det betyder inte att vi står bakom allt som kommer att framföras i talen. Vi har vägt fördelarna och nackdelarna med att vara med eller att avstå, och funnit att i det skede vi befinner oss nu, när bubblan håller på att spricka, så överväger fördelarna. Vi tycker också att rubriken för demonstrationen i Stockholm, ”Nej till vaccinpass” är mycket bra och att just det ämnet är något av en ödesfråga.

Även många läkare som inte signerat Läkaruppropet tycks nu ha åsikter i linje med vårt upprop. Det framgår av denna artikel och de många kommentarerna till den.

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/01/vad-vill-samhallet-egentligen-uppna-med-nya-begransningar/

Vi rekommenderar mycket varmt Per Shapiros nya reportage om personer som offentligt och anonymt vittnar om vaccinbiverkningar. 

 ”Rekordmånga har fått allvarliga hälsoproblem efter vaccinet mot covid-19. Aldrig i historien har så många misstänkta biverkningar rapporterats in på så kort tid. 

I det här programmet får vi möta några av dem som drabbats.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrift ska sjukvården skriva en rapport vid blotta misstanken om biverkning. Men i de flesta fall följs inte den instruktionen.

Det stora flertalet som blivit sjuka efter sprutan har inte fått något som helst gehör för att vaccinet kan vara orsaken. Många står nu dessutom inför ett tufft ultimatum. De måste ta ytterligare vaccin, annars får de inte längre delta fullt ut i samhället.

– Jag tog ju sprutan för att vara solidarisk. Men nu ska jag tydligen kastas till vargarna, säger Maria Nilsson, en av dem som medverkar i programmet.”

https://folketsradio.se/vittnesmal-fran-vaccinlandet/

Den 13 januari skickades en appell ut till alla riksdagsledamöter.

Några av oss som ingår i nätverket vill med denna appell ge riksdagsledamöterna vår syn på varför en förlängning av den extraordinära covid-19-lagen (pandemilagen) inte bör röstas igenom.

Appell till samtliga riksdagsledamöter

Faktablad 2

Faktablad 1


Uppdaterad 2 dec.

Faktablad 1

Vi publicerar det första av tre nya faktablad

Läkaruppropet har tagit fram nya faktablad som handlar om covidpandemin och bland annat berör det viktigaste om covidinfektionen, behandlingen av covid och covidvaccinen.

Faktabladen går att ladda ner och vi uppmanar nu alla som följer oss på sociala medier eller på hemsidan att skriva ut Faktablad 1 och lägga i brevlådor, fästa på anslagstavlor, dela ut i köpcentrum etc. Ni kan också mejla faktabladet som en pdf-fil till vänner, politiker, myndighetspersoner etc.

Majoriteten av personer i Sverige har litat och litar fortfarande på myndigheternas hantering av pandemin. Vi har därför skrivit nya faktablad, för att försöka nå så många som möjligt med information som de sannolikt inte tagit del av.

Vi publicerar även för varje faktablad ett dokument med vetenskapliga referenser till allt vi hävdar i faktabladet.

We have now published the first of three new factsheets!

Läkaruppropet, The Physicians’ Appeal, has produced factsheets on the COVID-19-pandemic, including key points about infection, treatment and vaccines.

The factsheets are available for download and we encourage everyone who follows use to spread them on social media and also to print out copies and to post them in letterboxes, on notice boards, hand them out in shopping centres etc. You can also email the factsheet as a pdf file to friends, politicians, government officials etc.

The majority of the world’s citizens have trusted and continue to trust the authorities’ handling of the pandemic. Therefore, we have produced these new factsheets to reach out to as many people as possible with important and potentially lifesaving information that they are unlikely to have seen.

We have also published key scientific or other references to all information presented in the factsheets.

Factsheet 1

Hur anmäla biverkningar av covidvaccinen?

Normalt anmäls bara 1-10 procent av alla biverkningar av läkemedel och vaccin.
Antal anmälda misstänkta biverkningar från covidvaccinen slår med råge alla rekord.
Men det är viktigt att ännu fler anmäls och att de drabbade eller anhöriga berättar om biverkningarna.

Alla människor i Sverige kan anmäla biverkningar.
Här följer en liten manual.
Berätta gärna också om biverkningarna på Facebookgruppen ”Biverkningar av vaccin”, som har över 43 100 medlemmar.
Och vill du berätta ännu mer och kanske låta dig intervjuas, offentligt eller anonymt, gå till Facebookgruppen ”talaomdet”.

Läkaruppropet och initiativtagarna i media